Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií

Časový harmonogram zasadnutí Akreditačnej komisie MZ SR

na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 


Predsedníctvo
so začiatkom o 9,00 hod.

Plenárne zasadnutie so začiatkom o 9,30 hod.


rok 2017

  • 18. január
  • 22. február
  • 29. marec
  • 26. apríl
  • 24. máj
  • 28. jún
  • 27. september
  • 25. október
  • 29. november