Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií

Časový harmonogram zasadnutí Akreditačnej komisie MZ SR

na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 


Predsedníctvo
so začiatkom o 9,00 hod.

Plenárne zasadnutie so začiatkom o 9,30 hod.


rok 201
8

  •   7. február
  • 21. marec
  • 25. apríl
  • 30. máj
  • 27. jún
  • 19. september
  • 24. október
  • 28. november