Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy » Protidrogová politika » Dotačná podpora

Oznámenie k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie MZ SR na podporu protidrogových aktivít pre rok 2014

​​

Finančné prostriedky účelovo určené na poskytnutie dotácií na podporu protidrogových aktivít v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020 sú alokované pre rok 2014 vo výške 515.000,00 Eur a budú prerozdelené žiadateľom o dotáciu, podľa platnej legislatívy Ministerstva zdravotníctva SR.

Cieľom poskytovania dotácií je finančná podpora aktivít deklarovaných v Národnej protidrogovej stratégii Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 - 2020, podpora programov, aktivít, inovatívnych prístupov a tiež snaha zachovať kontinuitu realizovaných aktivít a iniciatív v protidrogovej oblasti, ktoré majú obsiahnuť oblasť prevencie drogových závislostí, oblasť liečby drogových závislostí a oblasť a resocializácie drogovo závislých osôb.

Pre žiadateľov o dotácie na protidrogové aktivity v roku 2014 Ministerstvo zdravotníctva SR zverejňuje Oznámenie k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácieOznámenie k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie  MZ SR na podporu protidrogových aktivít pre rok 2014 (492 kb)