Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Inšpektorát kúpeľov a žriedel » Balneotechnik » Harmonogram odborného vzdelávania balneotechnikov zabezpečeného ŠKK MZ SR podľa § 22 zákona č. 538/2005 Z.z.

Harmonogram odborného vzdelávania balneotechnikov zabezpečeného ŠKK MZ SR podľa § 22 zákona č. 538/2005 Z. z. - rok 2017

Č. Názov Termín konania Miesto
1. Balneotechnické dni '17 22.-24. máj 2017 Nimnica
2. Konferencia AQUA jún 2017 Trenčín
3. XVII. Konferencia Pitná voda 19.-21.september 2017 Trenčianske Teplice
4. 49. Konferencia vodohospodárov v priemysle november 2017 Liptovský Ján
5. Terénny seminár SAH: Podzemné vody bez hraníc - téma: Vzájomné prepojenia – povrchových, podzemných ako i geotermálnych vôd (nielen) medzi Poľskom a Slovenskom. 18. – 20. október 2017 Oravice