Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Právne predpisy » Právne predpisy - archív » Kariéra

Kariéra

Rozširujeme tím IZP – hľadáme aspoň 2 ľudí

O čo presne ide?

Inštitút zdravotnej politiky má vo svojom portfóliu činností aj kontrolu nákupov nemocníc.  Porovnáva predbežné ceny obstarávanej zdravotníckej techniky, liekov a niektorého špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Nakoľko  kapacitne nestíhame vybavovať všetky žiadosti v čo najkratšej lehote, ideme rozšíriť tím ľudí na IZP, ktorí sa venujú práve tejto problematike. 
 
Ide o náročnú prácu, ale absolútne nevyhnutnú pre zabezpečenie moderného technického a materiálneho vybavenia našich zariadení. Hľadáme preto ľudí, ktorí majú záujem krok po kroku podieľať sa na zmene systému k lepšiemu, sú pedantní a morálni. V rámci kontroly je priestor venovať sa aj iným témam, ako je príprava podkladov pre centrálne obstarávania, alebo účasť na hodnotiacich komisiách obstarávaní. Ťažisko práce je takmer detektívneho zamerania, pretože je nutné zháňať faktúry a dodacie listy z iných krajín, interpretovať nové zistenia, či analyzovať opodstatnenosť nákupov. Časom však budete mať slušný prehľad o dôležitých špecifikáciách zdravotníckych tovarov a veľa sa naučíte aj o fungovaní systému zdravotníctva.
 
Svoje životopisy posielajte prosím na monika.kallaiova@health.gov.sk a vieme sa prípadne dohodnúť aj na referral bonuse ;)