Tlačiť Späť

Domov » Legislatíva a financovanie » Opatrenia

Opatrenia

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S05091-OL-2018 zo 16. mája 2018 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018​

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045-44/2016-OL z 31. januára 2018, ktorým sa mení opatrenie MZ SR č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (15. februára 2018)

INFORMATÍVNY MATERIÁL – úplné znenie cenového opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045-44/2016-OL z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

1. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 25. februára 2004 č. 07045-2/2004-OAP (oznámenie č. 130/2004 Z. z.), opatrenia z 20. apríla 2004 č. 07045-3/2004-OAP (oznámenie č. 253/2004 Z. z.), opatrenia z 3. augusta 2004 č. 07045-4/2004-OAP (oznámenie č. 474/2004 Z. z.), opatrenia z 23. augusta 2004 č. 07045-5/2004OAP (oznámenie č. 487/2004 Z. z.), opatrenia z 18. novembra 2004 č. 07045-6/2004-OAP (oznámenie č. 628/2004 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2004 č. 07045-7/2004-OAP (oznámenie č.754/2004 Z. z.), opatrenia z 1. marca 2005 č. 07045-8/2005-SL (oznámenie č. 89/2005 Z. z.), opatrenia zo 16. marca 2005 č. 07045-9/2005-SL (oznámenie č. 106/2005 Z. z.), opatrenia z 27. apríla 2005 č. 07045-10/2005-SL (oznámenie č. 183/2005 Z. z.), opatrenia z 15. júna 2005 č. 07045-11/2005-SL (oznámenie č. 272/2005 Z. z.), opatrenia z 18. októbra 2005 č. 07045-12/2005-SL (oznámenie č. 472/2005 Z. z.), opatrenia z 25. januára 2006 č. 07045-13/2006-SL (oznámenie č. 34/2006 Z. z.), opatrenia zo 17. marca 2006 č. 07045-14/2006-SL (oznámenie č. 165/2006 Z. z.), opatrenia z 19. apríla 2006 č. 07045-15/2006-SL (oznámenie č. 241/2006 Z. z.), opatrenia z 21. júna 2006 č. 07045-16/2006-SL (oznámenie č. 426/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2006 č. 28380/2006-OL (oznámenie č. 666/2006 Z. z.),  opatrenia č. 07045-17/2007-OL z 5. marca 2007 (oznámenie č. 98/2007 Z. z.), opatrenia  č.07045-18/2007-OL z 20. júna 2007 (oznámenie č. 290/2007 Z. z.), opatrenia č. 21992-19/2007-OL z 19.júna 2007 (oznámenie č. 451/2007 Z. z.), opatrenia č. 21992-19/2007-OL z 19. septembra 2007 (oznámenie č. 451/2007 Z. z.), opatrenia č. 07045-20/2007-OL z 13. decembra 2007 (oznámenie č. 612/2007 Z. z.), opatrenia č. 07045-21/2008-OL z 19. marca 2008 (oznámenie č. 103/2008 Z. z.), opatrenia č. 07045-22/2008-OL z 28. mája 2008 (oznámenie č. 193/2008 Z. z.), opatrenia č. 07045-23/2008-OL z 11. júna 2008 (oznámenie č. 227/2008 Z. z.), opatrenia č. 07045-24/2008-OL zo 17. septembra 2008 (oznámenie č. 363/2008 Z. z.), opatrenia č. 07045-25/2008-OL z 8. októbra 2008 (oznámenie č. 430/2008 Z. z.),  opatrenia č. 07045-26/2008-OL zo 17. decembra 2008 (oznámenie č. 638/2008 Z. z.), opatrenia č. 07045-27/2009-OL z 11. marca 2009 (oznámenie č. 115/2009 Z. z.), opatrenia č. 07045-28/2009-OL zo 4. júna 2009 (oznámenie č. 260/2009 Z. z.), opatrenia č.  07045-29/2009-OL z 27. augusta 2009 (oznámenie č.370/2009 Z. z.), opatrenia č. 07045-30/2009-OL z 25. novembra 2009 (oznámenie č. 582/2009 Z. z.) a opatrenia č.  07045-31/2010-OL z 24. februára 2010 (oznámenie č. 123/2010 Z. z.), opatrenie č. 07045-32/2010-OL z 10. júna 2010 (oznámenie č. 308/2010 Z. z.), opatrenie č. 07045-33/2010-OL zo 16. septembra 2010 (oznámenie č. 385/2010 Z. z.), opatrenie č. 07045-34/2010-OL z 15. decembra 2010 (oznámenie č. 542/2010 Z. z.), opatrenie č. 07045-35/2011-OL z 24. marca 2011 (oznámenie č. 89/2011 Z. z.), opatrenie č. 07045-36/2011-OL z 22. júna 2011 (oznámenie č. 195/2011 Z. z.), opatrenie č. 07045-37/2011-OL z 20. septembra 2011 (oznámenie č. 306/2011 Z. z.), opatrenie č. 07045-38/2011-OL z 19. decembra 2011 (oznámenie č. 527/2011 Z. z.), opatrenie č. 07045-39/2012-OL (oznámenie č. 27/2012 Z. z.), opatrenie č. 07045-40/2012-OL (oznámenie č. 83/2012 Z. z.), opatrenie č. 07045-41/2012-OL z 25. marca 2013​ (oznámenie č. 66/2013 Z. z.)​

2. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 11111/2005-SL z 11. mája 2005, ktorým sa  ustanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2005 (oznámenie 207/2005 Z. z.)

3. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 11551/2006-SL z 19. apríla 2006, ktorým sa  ustanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2006 (oznámenie 242/2006 Z. z.)

4. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 11651/2007-OL z 19. apríla 2007, ktorým sa  ustanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2007 (oznámenie 208/2007 Z. z.)

5. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12384-1/2008-OL  z 14. mája 2008 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2008 (oznámenie 186/2008 Z. z.)

6. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12284/2009-OL z 12. mája 2009 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2009 (oznámenie 172/2009 Z. z.)

7. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 13134/2010-OL z 20. mája 2010 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2010 (oznámenie 236/2010 Z. z.) 

8. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra 2010 č. OPL0410-S21802-OL-2010, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (oznámenie 539/2010 Z. z.), opatrenie č. OPL0111-S01647-OL-2011 z 24. marca 2011 (oznámenie č. 86/2011 Z. z.), opatrenie č. OPL0111-S03949-OKCLP-2011 z 20. apríla 2011 (oznámenie č. 138/2011 Z. z.), opatrenie č. OPL0211-S05397-OL-2011 z 22. júna 2011 (oznámenie č. 198/2011 Z. z.), opatrenie č. OPL0311-S09056-OL-2011 z 20. septembra 2011 (oznámenie č. 303/2011 Z. z.)

9. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S4820-OL-2011 z 18. mája 2011 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2011 (oznámenie 155/2011 Z. z.)​

10. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 3266-OL-2012 zo 14. mája 2012 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2012 (oznámenie 149/2012 Z. z.)​

11. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S02873-OL-2013​ zo 4. apríla 2013 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2013 (oznámenie 124/2013 Z. z.)​

12. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 178/2013 Z. z.​ o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

13. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. mája 2014 č. S03594-OL-2014​ o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2014​ (oznámenie 133/2014 Z. z.)