Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentské štúdium

Archív

REZIDENTSKÝ PROGRAM V ROKOCH 2014, 2015 a 2016
  • finančnou podporou zo štrukturálnych fondov EÚ a zmenou dizajnu vzdelávania Ministerstvo zdravotníctva SR dosiahlo výrazné zvýšenie záujmu o štúdium v oboch špecializačných odboroch.
  • v rokoch 2014 a 2015 bolo do rezidentského programu prijatých takmer 200 mladých lekárov.