Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentské štúdium

Zoznam špecializačných odborov podľa samosprávnych krajov (§ 39b ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch)

špecializačný odbor
samosprávne kraje (VÚC)
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Banskobystrický
Žilinský
Košický
Prešovský
všeobecné lekárstvo
124
88
125
115
135
97
120
140
pediatria
70
62
66
80
62
67
88
86
Zdroj: NCZI

Rozšírenie rezidentského štúdia v nasledovných špecializačných odboroch pre lekárov a sestry od 1.10.2018

A) LEKÁR

špecializačný odbor
Počet rezidentov spolu
BA
TT
TN
NR
BB
ZA
KE
PO
Neurológia
10
-
1
2
2
2
2
1
-
Chirurgia
11
-
-
1
2
1
7
-
-
Kardiológia
3
1
-
-
-
1
-
1
-
Ortopédia
6
-
-
2
-
-
2
2
-
Vnútorné lekárstvo
10
-
2
2
-
2
2
2
-
Detská psychiatria
12
4
1
1
1
2
1
1
2
Urgentná medicína
12
2
-
-
2
2
2
2
2
Anestéziológia a intenzívna medicína
6
3
-
1
-
-
-
1
1
 

B) SESTRY

špecializačný odbor
Počet rezidentov spolu
BA
TT
TN
NR
BB
ZA
KE
PO
Anestéziológia a intenzívna starostlivosť
30
15
2
2
2
2
2
3
2
Inštrumentovanie v operačnej sále
15
7
1
1
1
1
1
2
1
OŠE v psychiatrii
17
9
1
1
1
1
1
2
1