Tlačiť Späť

Domov

Telefónny zoznam MZ SR - podľa sekcií

Štruktúra emailových adries - (bez diakritiky a bez medzier): meno.priezvisko @ health.gov.sk Zoznam platný k 3.  12. 2018 centrála MZ SR: 02 59373111
II. úroveň III. úroveň Priezvisko a meno Telefon
+421 2 59373
+ klapka

Dvere

KALAVSKÁ Andrea
347
124

Ministerka MZ SR

KM Kancelária ministerky
BOROŠOVÁ Eliška
347
123
KULJAČKOVÁ Petra, Ing.
228
122
PETRÍKOVÁ Martina, Mgr.
228
121
SKÝPALOVÁ Petra, Mgr.
347
123
OVPA BELÁK Michal, Ing.
576
134
OVPA LUKŠOVÁ Anna
376
133
OVPA POKORNÁ Zuzana, PaedDr.
438
135
KO Komunikačný odbor
ELIÁŠOVÁ Zuzana, Mgr.
586
137
GULOVÁ Zuzana, Mgr.
307
137
KORGOVÁ Katarína, Mgr.
114
139
RUSKOVÁ Jana
116
138
SLOVÁKOVÁ Eva, PhDr.
361
139
IZP Inštitút zdravotnej politiky
BALLA David, M. A.
353
184
DUDEK Ján, Mgr.
353
184
KÁLLAIOVÁ Monika
429
183
LAKTIŠOVÁ Michaela, Mgr. Bc.
294
179
PATEJDL Róbert, Mgr.
278
184
SMATANA Martin, MSc
429
183
TÖVIŠOVÁ Alexandra, Mgr.
324
180
VASIĽOVÁ Kristína, Bc.
229
180
OPMZ BARLÍKOVÁ Lenka, Mgr.
301
415
OPMZ FÖLDESOVÁ MOTAJOVÁ Zuzana, Mgr., MSc
296
410
OPMZ GRAJCIAROVÁ Sylvia, Ing.
212
414
OPMZ HAVRILOVÁ Mária, Ing.
234
413
OPMZ JANIŠ Marián, Ing.
350
415
OPMZ MAHĎÁKOVÁ Lucia, Mgr.
227
412
OPMZ RUŽOVIČOVÁ Miroslava, Mgr.
234
413
OPMZ ŠULKOVÁ Zuzana, Ing.
227
412
OS IVANOV Gaston, MSc
161
184
OS KURIAKOVÁ Ivana, Mgr.
429
183
OS SEKELSKÝ Lukáš, Ing., PhD.
161
184
OS ŠTOFKO Michal, Ing., PhD.
433
178
OKM Odbor krízového manažmentu
GILÁNYIOVÁ Ruženka, Ing.
317
174
MACKOVÁ Andrea, Ing.
258
175
NOCIAROVÁ Anna, Mgr.
188
176
TENCER Anton, Ing.
357
175
VICEN Miroslav, RNDr.
426
174
OL Odbor legislatívny
BUGYIOVÁ Veronika, Mgr.
266
351
FRAŇO Mário, Mgr.
343
308
HALLONOVÁ Valéria, JUDr.
332
350
JAKUBÍKOVÁ Jana, JUDr.
355
352
LACOVÁ Magdaléna, JUDr.
312
304
MAZANCOVÁ Tatiana, JUDr.
217
307
PECIAROVÁ Mária
343
308
SZAKÁCSOVÁ Zuzana, Mgr.
137
306
VINCOVÁ Veronika, Mgr.
558
305
OMVZEÚ Odbor medzinárodných vzťahov a záležitostí EÚ
DINUŠOVÁ Mária, Mgr., PhD.
123
221
GAŽOVÁ OLEJÁROVÁ Ivana, Mgr.
123
220
OMV BUKŠÁROVÁ Daniela, Mgr.
180
105
OMV GREISIGEROVÁ Dominika, M. A.
439
105
OMV JABLONICKÁ Elena, Ing., M. A.
242
218
OMV KRAJCEROVÁ Nikola, Mgr.
241
105
OMV PAUHOF Ján, Ing.
175
105
OZEÚ BLAHOVÁ Nataša, Mgr.
390
213
OZEÚ JANČOVÁ Ivana, Mgr. et Mgr.
243
218
OZEÚ KREBESOVÁ Frederika, Mgr.
344
106
OZEÚ ŠKVARKA Michal, Mgr. et Mgr.
391
106
OZEÚ TURKOVIČOVÁ Alexandra, Mgr.
247
213
OZEÚ ZAJÍCOVÁ Oľga, Mgr.
354
108
ŠT1 Štátny tajomník I
RIDOŠKO Jaroslav, MUDr., PhD. MBA
341
250
ŠINDLEROVÁ Oľga
341
249
SFLP MUSIL Peter, MUDr., MSc
364
241
SFLP ŽELENÁKOVÁ Oľga
364
242
SFLP OF ČEPOVÁ Iva, PharmDr.
135
235
SFLP OF GELIENOVÁ Katarína, PharmDr.
443
225
SFLP OF HROMÁDKOVÁ Martina, PharmDr.
230
244
SFLP OF KAROVIČOVÁ Ľubica
213
234
SFLP OF SLANÝ Jozef, RNDr., CSc.
553
231
SFLP OF ŠALKOVÁ Bronislava, PhDr.
128
225
SFLP OHZT KOZAITKOVÁ Dominika, Bc.
216
233
SFLP OHZT MALOVECKÁ Ivona, PharmDr. Ing., PhD.
127
232
SFLP OHZT MIKUŠOVÁ Petronela, Ing.
216
233
SFLP OKC BARTOŠ Peter, Bc.
151
229
SFLP OKC DANKOVÁ Mária, Mgr.
216
233
SFLP OKC DOLEZSA Kristína, Mgr.
421
229
SFLP OKC IVANOVÁ Jana, Ing.
223
228
SFLP OKC JANEKOVÁ Judita, Mgr.
323
222
SFLP OKC KERNÁTSOVÁ Jana, Mgr., PhD.
431
222
SFLP OKC PÄTOPRSTÁ Helena, Mgr.
239
227
SFLP OKC VULEVOVÁ Miriam, PharmDr., MBA
442
243
SZ BDŽOCH Miroslav, MUDr., PhD. MPH
273
336
SZ OKZV KLEINMANNOVÁ Mária, MUDr.
392
214
SZ OKZV SOJÁKOVÁ Michaela, Mgr.
413
258
SZ OKZV VIVODOVÁ Eva, MUDr.
412
214
SZ OOš DÁNYIOVÁ Darina, PhDr., dipl. s.
337
203
SZ OOš ŠIMONČIČOVÁ Silvia, Mgr., dipl. s.
206
202
SZ OŠPDTP JANKECHOVÁ Monika, prof. PhDr. Mgr., PhD.
224
40
SZ OŠPDTP KURÁŇOVÁ Zuzana, Mgr.
425
40
SZ OŠPDTP MOISÉS Anton, Mgr.
320
40
SZ OŠPDTP SYNEKOVÁ Mária, Mgr. Ing.
320
40
SZ OŠPDTP ŠUVADA Jozef, doc. MUDr., PhD. MPH
211
40
SZ OZdV BAŽÍKOVÁ Dana, Mgr.
130
238
SZ OZdV HOZLÁROVÁ Monika, Mgr.
373
201
SZ OZdV KAPUSTOVÁ Marianna, PhDr.
394
211
SZ OZdV MESZÁROSOVÁ Jarmila, PhDr.
181
201
SZ OZdV NAGY Marián, Mgr.
154
256
SZ OZdV ORBANOVÁ Dana, Mgr.
367
208
SZ OZdV PÁLEŠOVÁ Viera, Mgr.
257
206
SZ OZdV PETRÍKOVÁ Marta, RNDr., CSc.
396
208
SZ OZdV PLHÁKOVÁ Katarína, Mgr.
262
206
SZ OZdV SLEZÁKOVÁ Zuzana, doc. PhDr., PhD., MPH
571
210
SZ OZS BLANÁRIKOVÁ Iva, PhDr.
384
226
SZ OZS FÁZIKOVÁ Xénia, Ing.
330
205
SZ OZS GAČOVÁ Katarína, Mgr.
362
216
SZ OZS HURNÁ Monika, MUDr.
417
216
SZ OZS IHNÁTOVÁ Liliana, JUDr.
480
207
SZ OZS LIPTÁKOVÁ Adriána, doc. MUDr., PhD. MPH
330
204
SZ OZS MÉSZÁROSOVÁ Veronika, Mgr.
430
215
SZ OZS ONDRČKOVÁ Daniela, Mgr., MPH
362
217
SZ OZS ONDRKALOVÁ Miroslava, MUDr.
155
215
SZ OZS OTT Viktor, Mgr.
381
237
SZ OZS RAJKOVIČOVÁ Hana, PhDr.
263
257
SZ OZS SLIVKANIČOVÁ Jana, Mgr.
362
217
SZ OZS ŠMÝKALOVÁ Martina, Mgr., MPH
413
258
SZ OZS ZVALOVÁ Dana, PhDr., PhD.
383
212
ŠT2 Štátny tajomník II
ŠPÁNIK Stanislav, prof. MUDr., CSc.
126
345
TURČANOVÁ Zuzana, Mgr.
126
344
IKŽ BOŽÍKOVÁ Jarmila, doc. Ing., PhD.
281
103
IKŽ HERGOVIČOVÁ Helena
281
102
IKŽ JURÁKOVÁ Martina, RNDr., PhD.
299
104
IKŽ LÁSKOVÁ Lenka, Ing.
279
101
IKŽ UDIČOVÁ Slavomíra, Ing.
132
104
OKPSaMD LOBODÁŠOVÁ Nadežda, Mgr.
419
F-515
OKPSaMD OKPS BALÁŽOVÁ Bibiána, Mgr.
199
F-514
OKPSaMD OKPS DEBNÁROVÁ Eva, RNDr.
136
F-514
OKPSaMD OKPS EŠTOKOVÁ Margita, Ing.
237
F-516
OKPSaMD OKPS GOGOROVÁ Ingrid, Mgr.
366
F-516
OKPSaMD OKPS KOVÁCSOVÁ Šárka, Ing.
290
F-514
OKPSaMD OMD FELCANOVÁ Michaela, Mgr., PhD.
215
F-520
OKPSaMD OMD KASTELOVÁ Eleonóra, PhDr.
218
F-518
OKPSaMD OMD LEHOTSKÝ Ján, Mgr.
209
F-518
OKPSaMD OMD ŠTELIAR Imrich, RNDr.
167
F-520
OVV ČVAPEK Peter, Ing.
236
325
OVV KOLLÁR Drahomír, PhDr.
236
325
OVV KVIETIKOVÁ Ivica, RNDr., PhD.
164
326
OVZSP KÁLLAYOVÁ Daniela, doc. PhDr., PhD., MPH
129
343
OVZSP KÚDELA Tomáš, PhDr.
626
342
OVZSP SENDERÁKOVÁ Soňa, Mgr.
129
343
ÚKS Útvar kontroly a sťažností
GREŠNER Miroslav, Ing.
436
315
IHNÁTOVÁ Jana, Ing.
133
317
KUKUMBERGOVÁ Daniela, Ing.
293
314
MIHÁL Pavol, Mgr.
270
316
PATYIOVÁ Anna
133
322
ROCHFALUŠI Milan, PhDr.
134
316
SRŠŇOVÁ Ľuboslava, Ing.
233
324
ÚVA Útvar vnútorného auditu
KAROLČÍKOVÁ Monika, Ing.
267
11
PODHRADAYOVÁ Zuzana, Ing.
445
10
GTSÚ Generálny tajomník služobného úradu
RÁŽ Jozef, JUDr. Ing.
113
450
VIŠŇOVSKÁ Beáta
113
449
KGTSÚ KRNÁČOVÁ Lenka, JUDr.
195
408
KGTSÚ NEBESKÝ Ľubomír, PhDr.
359
409
KGTSÚ ODOR Miroslav
157
437
KGTSÚ SLOTOVÁ Zuzana, Ing.
197
408
KGTSÚ OHS CSÖLLEIOVÁ Ivana
168
5
KGTSÚ OHS ČERNÁK Ivan
225
S02
KGTSÚ OHS FÖLDEŠIOVÁ Etela
111
41
KGTSÚ OHS GREGOR Oskar
225
S02
KGTSÚ OHS HILL Erich
225
S02
KGTSÚ OHS HOFFEROVÁ Renáta
144
5
KGTSÚ OHS JORDÁNOVÁ Ružena
406
2
KGTSÚ OHS KOVÁČ Attila
225
S02
KGTSÚ OHS LOMNICKÁ Zuzana
336
51
KGTSÚ OHS MIHÁLIK Ľubomír
225
S02
KGTSÚ OHS MIŽÁK Vladislav
225
S02
KGTSÚ OHS MIŽÁKOVÁ Lenka
406
2
KGTSÚ OHS MOKÁŇOVÁ Anna
406
2
KGTSÚ OHS PÁPEŠ Jaroslav
334
S01
KGTSÚ OHS PÁPEŠ Jaroslav
225
S02
KGTSÚ OHS POKORNÝ Juraj
189
51
KGTSÚ OHS POLAKOVIČOVÁ Petra, Ing.
269
51
KGTSÚ OHS RAČKOVÁ Adriana
338
51
KGTSÚ OHS SÁNYOVÁ Petra
269
51
KGTSÚ OHS ŠMIDOVIČ Jozef
166
4
KGTSÚ OHS ŠNÍREROVÁ Eva
168
5
KGTSÚ OHS ŠOLTÉSOVÁ Ingrid
406
2
KGTSÚ OHS TAŠKÝ Ľuboš
328
35
KGTSÚ OHS VRANA Zdenko
182
5
KGTSÚ OHS ZIKA Róbert
238
2
KGTSÚ ONMP EISNEROVÁ Ľudmila, Mgr.
370
F-512
KGTSÚ ONMP FERJANČÍK Peter, Ing.
453
F-515
KGTSÚ ONMP GASPEROVÁ Jana, Mgr.
451
F-417
KGTSÚ ONMP HULLOVÁ Petra, Ing.
202
F-619
KGTSÚ ONMP MATLOŇOVÁ Zuzana, Ing., PhD.
308
F-617
KGTSÚ ONMP TAMÁŠOVÁ Gabriela, Mgr.
203
F-512
KGTSÚ ONMP VALLOVÁ Barbora, Mgr.
148
F-617
OP KOZMANNOVÁ Marianna, Mgr.
303
248
OP ONAPP HLAVOŇ Matej, JUDr.
249
247
OP ONAPP HOMOLOVÁ Eva, JUDr. Ing.
249
247
OP ONAPP KUŠTOROVÁ Janka
255
302
OP ONAPP PRAČKO Tomáš, Mgr.
226
303
OP ONAPP STREĎANSKÁ Mariana, Mgr. et Mgr.
402
313
OP ONAPP VRBOVÁ Niki, JUDr.
219
246
OP OVSASK BOŽIKOVÁ Klaudia, Mgr.
251
246
OP OVSASK KARDOSOVÁ Zuzana, JUDr.
125
245
OP OVSASK KHURIOVÁ Mária, JUDr.
302
245
OP OVSASK ŠPIRKOVÁ Mária, Mgr.
250
301
BABULÍKOVÁ Petra
333
338
GAJDOŠOVÁ ONDEKOVÁ Eva, Mgr.
325
339
HERMANN Katarína, Mgr.
329
446
KOVÁČOVÁ Miloslava, Ing., MPH
160
327
MOJTOVÁ Beata, JUDr.
387
340
POLÁKOVÁ Zuzana, Ing.
191
338
SANDTNEROVÁ Daniela
310
329
ŠŤASNÁ Silvia, Ing.
395
329
OVO BOHÁČ Miroslav, JUDr.
326
403
OVO ČOVANOVÁ Katarína, Mgr.
289
426
OVO HANEČÁKOVÁ Ivana, Mgr.
295
402
OVO LINK Rudolf, Ing.
289
426
OVO POLÁKOVÁ Oľga, Bc.
415
401
OVO VETRÁKOVÁ Martina, Ing.
322
426
OVO OPŽ BOLDIŠOVÁ Andrea, Ing.
174
456
OVO OZZ KURUC Ondrej, Ing., PhD.
297
416
SEPP GOCNÍK Marek, Mgr.
518
F-214
SEPP TRUCHLÝ Juraj, Ing.
457
F-413
SEPP VALKOVIČOVÁ Andrea
306
F-213
SEPP OHPP BELAVÁ Zuzana, Mgr.
275
F-314
SEPP OHPP HLATKY Alexander, Mgr.
261
F-318
SEPP OHPP MARKO Jozef, Mgr.
246
F-314
SEPP OHPP PISOŇOVÁ Lívia, Mgr.
275
F-314
SEPP OHPP POLÁČEKOVÁ Viktória, Mgr.
275
F-314
SEPP OIP ALMAKSUS Adnan, Mgr.
457
F-412
SEPP OIP DOBROVODSKÝ Andrej, Ing.
451
F-417
SEPP OIP ĎURÁNOVÁ Jurina, Ing.
318
F-415
SEPP OIP GAŠAJ Martin, Ing.
363
F-414
SEPP OIP GRŇOVÁ Natália, Mgr.
449
F-417
SEPP OIP HELEGDA Bronislaw, Ing.
138
F-418
SEPP OIP KNOŠKOVÁ Monika, PaedDr. Mgr. Bc. et Bc., MBA
131
F-414
SEPP OIP KRAMÁROVÁ Daniela, Mgr., PhD.
363
F-414
SEPP OIP MEŠKOVÁ Eva, Ing.
316
F-419
SEPP OIP PETERKA Andrej, Ing.
482
F-414
SEPP OIP PROSTREDNÁ Katarína, Ing.
414
F-415
SEPP OIP RYBA Viktor, Mgr.
172
F-418
SEPP OIP ŠLOSÁR Andrej, Mgr.
457
F-413
SEPP OIP ZGABUR Gerhard, Ing.
414
F-415
SEPP OPTPRĽZ BACKO Pavol
427
F-317
SEPP OPTPRĽZ BÍLENNÝ Andrej, PhDr.
358
F-315
SEPP OPTPRĽZ HAVLÍČKOVÁ Karolína, Mgr.
422
F-315
SEPP OPTPRĽZ IVANOVÁ Daša, Ing.
120
F-319
SEPP OPTPRĽZ KADÁKOVÁ Lea, Ing.
486
F-317
SEPP OPTPRĽZ KENDEROVÁ Milena, Ing., PhD.
158
F-319
SEPP OPTPRĽZ LAUROVÁ Jana, Ing.
572
F-315
SEPP OPTPRĽZ MICHALE Jarmila, Mgr.
283
F-215
SEPP OPTPRĽZ MUNKOVÁ Renata, JUDr.
369
F-317
SEPP OPTPRĽZ ONDEKOVÁ Mária, Mgr.
315
F-316
SEPP OPTPRĽZ TURČEK Marian, Ing.
349
F-316
SEPP OPTPRĽZ WILFLINGOVÁ Veronika, Mgr.
410
F-316
SF LAUKOVÁ Silvia
121
442
SF OČKAY Viktor, Ing.
121
441
SF OFK KUCEROVÁ Zuzana, Ing.
159
444
SF OFK MAGUĽA Róbert, Ing.
193
443
SF OFK SASAIOVÁ Nadežda, Ing.
437
443
SF OVVHR BUGRIOVÁ Ľubica, Ing.
408
435
SF OVVHR FEKETOVÁ Natália, Mgr.
331
433
SF OVVHR GROFIČ Petra, Ing.
259
405
SF OVVHR HAVALCOVÁ Ľubica, Ing.
400
435
SF OVVHR HORTAIOVÁ Marta, Ing.
292
407
SF OVVHR CHRENKOVÁ Linda, Ing.
352
434
SF OVVHR JAMBRICHOVÁ Anna, Ing.
382
434
SF OVVHR KAČNÍKOVÁ Katarína, Bc.
434
405
SF OVVHR KUČERAVÁ Adriana
335
406
SF OVVHR MAĎAROVÁ Andrea
311
457
SF OVVHR MARÁKOVÁ Ľubica, Mgr.
304
433
SF OVVHR PASTOREK Tomáš, Ing.
244
407
SF OVVHR RYBANIČOVÁ Stanislava
264
458
SF OVVHR ŠMIDOVIČOVÁ Jaroslava
335
406
SF OVVHR VEREŠOVÁ Martina, Ing.
141
432
SIP SALON Peter, Ing.
274
45
SIP OI BERNÁTOVÁ Alena
327
330
SIP OI ĎURAČKA Miroslav
327
330
SIP OI HEČKO Miroslav, Mgr.
444
320
SIP OI KONDÁŠ Michal, Ing.
187
331
SIP OI VALACHOVIČ Miroslav, Ing.
235
5
SIP OI VALENČÍK Ivan, Ing.
210
319
SIP OI VLADÁROVÁ Jarmila
409
311
SIP ORP DŽAVORONKOVÁ Daniela, Mgr.
196
44
SIP ORP HOJER Michal, Mgr.
252
46
SIP ORP KAŽÍK Peter, Ing.
298
46
SIP ORP KONTROVÁ Ľubica, PhDr., PhD.
405
224
SIP ORP KOVÁČ Andrej, Mgr.
291
44
SIP ORP KRÚTKA Zuzana, Ing.
321
43
SIP ORP ŠPAČEK Ján, Ing., MPH
207
46
ÚRPO POLOMA Beata, Mgr.
280
420
ÚRPO OIPPO CZVEDLEROVÁ Zuzana, Ing.
169
429
ÚRPO OIPPO FÜLÖPOVÁ Petra, Mgr.
256
419
ÚRPO OIPPO GAJARSKÁ Eva, Ing., PhD.
214
436
ÚRPO OIPPO HROMÁDKA Martin, Ing., PhD.
208
428
ÚRPO OIPPO SALAY Michal, Ing.
481
419
ÚRPO OSI MACHÁNEK Michal, Mgr.
569
417
ÚRPO OSI OLIJÁŠ Martin, Mgr.
146
36
ÚRPO OSI TÁBORSKÁ Zita, Ing.
147
38
ÚRPO OVPPO ČERVENKOVÁ Monika, Ing.
397
431
ÚRPO OVPPO KARDOS Mikuláš, Ing.
448
430
ÚRPO OZZAP BRDÁRSKÝ Milan, PhDr.
385
445
ÚRPO OZZAP HANUS Matej, Mgr.
432
418
ÚRPO OZZAP HVOZDÍK Jozef, Ing., MPH
184
328
ÚRPO OZZAP KOVÁČOVÁ Jana, Ing.
377
445
ÚRPO OZZAP KRUPA Radoslav, Mgr.
194
427
ÚRPO OZZAP REPKOVÁ Ivana, Ing.
447
341
ÚRPO OZZAP SLOBODNÍK Jakub, Mgr.
441
429