Tlačiť Späť

Domov

Telefónny zoznam MZ SR - podľa sekcií

Štruktúra emailových adries - (bez diakritiky a bez medzier): meno.priezvisko @ health.gov.sk Zoznam platný k 4.1.2018 centrála MZ SR: 02 59373111
II. úroveň III. úroveň Priezvisko a meno Telefon +421 2 59373 + klapka Dvere

Minister MZ SR

DRUCKER Tomáš
347
124
KM Kancelária ministra
BOROŠOVÁ Eliška
347
123
KULJAČKOVÁ Petra, Ing.
228
122
PETRÍKOVÁ Martina, Bc.
228
121
VITÉZOVÁ Andrea, Bc.
347
123
OVPA BELÁK Michal, Ing.
576
134
OVPA LUKŠOVÁ Anna
376
133
OVPA POKORNÁ Zuzana, PaedDr.
438
135
KO Komunikačný odbor
ELIÁŠOVÁ Zuzana, Mgr.
586
137
GULOVÁ Zuzana, Mgr.
307
137
KORGOVÁ Katarína, Mgr.
114
139
KUČA Tomáš, Ing.
416
138
RUSKOVÁ Jana
116
138
SLOVÁKOVÁ Eva, PhDr.
361
139
IZP Inštitút zdravotnej politiky
BALLA David, M. A.
353
184
KÁLLAIOVÁ Monika
429
183
LAKTIŠOVÁ Michaela, Mgr. Bc.
294
179
PATEJDL Róbert, Mgr.
278
184
SMATANA Martin, MSc
429
183
TÖVIŠOVÁ Alexandra, Mgr.
324
180
OI Odbor informatiky
BERNÁTOVÁ Alena
327
330
ĎURAČKA Miroslav
327
330
HEČKO Miroslav, Mgr.
444
320
KONDÁŠ Michal, Ing.
187
331
VALACHOVIČ Miroslav, Ing.
235
5
VALENČÍK Ivan, Ing.
210
319
VLADÁROVÁ Jarmila
409
311
OKM Odbor krízového manažmentu
GILÁNYIOVÁ Ruženka, Ing.
317
174
GOLUBCOVÁ Lucia, Mgr.
258
174
NOCIAROVÁ Anna, Mgr.
188
176
TENCER Anton, Ing.
357
175
VICEN Miroslav, RNDr.
426
174
OL Odbor legislatívny
FRAŇO Mário, Mgr.
343
308
HOŘINKOVÁ Hana, JUDr.
332
306
JAKUBÍKOVÁ Jana, JUDr.
355
352
LACOVÁ Magdaléna, JUDr.
312
304
MARTINCOVÁ Viera, JUDr.
266
351
MAZANCOVÁ Tatiana, JUDr.
217
350
PECIAROVÁ Mária
343
308
SZAKÁCSOVÁ Zuzana, Mgr.
137
307
VINCOVÁ Veronika, Mgr.
558
305
OMVZEÚ Odbor medzinárodných vzťahov a záležitostí EÚ
DINUŠOVÁ Mária, Mgr., PhD.
123
221
GAŽOVÁ OLEJÁROVÁ Ivana, Mgr.
123
220
GREISIGEROVÁ Dominika, M. A.
439
219
JABLONICKÁ Elena, Ing., M. A.
242
218
NYÉKIOVÁ Nikola, Mgr.
241
217
OZEÚ BLAHOVÁ Nataša, Mgr.
390
213
OZEÚ BUKŠÁROVÁ Daniela, Mgr.
180
219
OZEÚ JANČOVÁ Ivana, Mgr. et Mgr.
243
218
OZEÚ KREBESOVÁ Frederika, Mgr.
344
217
OZEÚ ŠKVARKA Michal, Mgr. Bc.
391
213
OZEÚ TURKOVIČOVÁ Alexandra, Mgr.
247
207
OZEÚ ZAJÍCOVÁ Oľga, Mgr.
354
108
OVO Odbor verejného obstarávania
BOHÁČ Miroslav, JUDr.
326
403
HANEČÁKOVÁ Ivana, Mgr.
295
402
PRUTKAYOVÁ Linda, Mgr.
415
401
VETRÁKOVÁ Martina, Ing.
322
426
OPŽ BOLDIŠOVÁ Andrea, Ing.
174
401
OZZ KURUC Ondrej, Ing., PhD.
297
416
SSP Sekcia stratégie a programov
SALON Peter, Ing.
274
45
ORP DŽAVORONKOVÁ Daniela, Mgr.
291
44
ORP HOJER Michal, Mgr.
252
46
ORP KAŽÍK Peter, Ing.
298
46
ORP KONTROVÁ Ľubica, PhDr., PhD.
405
224
ORP KOVÁČ Andrej, Mgr.
291
44
ORP KRÚTKA Zuzana, Ing.
321
43
ORP ŠPAČEK Ján, Ing., MPH
207
46
OS IVANOV Gaston, MSc
161
184
OS SEKELSKÝ Lukáš, Ing., PhD.
161
184
OS ŠTOFKO Michal, Ing., PhD.
433
178
ŠT1 Štátna tajomníčka MZ SR
KALAVSKÁ Andrea
341
250
ŠINDLEROVÁ Oľga
341
249
SFLP PETROVIČ Matej, PharmDr. PhDr.
364
241
SFLP ŽELENÁKOVÁ Oľga
364
242
SFLP OF ČEPOVÁ Iva, PharmDr.
135
235
SFLP OF GELIENOVÁ Katarína, PharmDr.
443
225
SFLP OF HROMÁDKOVÁ Martina, PharmDr.
230
244
SFLP OF KAROVIČOVÁ Ľubica
213
234
SFLP OF SLANÝ Jozef, RNDr., CSc.
553
231
SFLP OF ŠALKOVÁ Bronislava, PhDr.
128
225
SFLP OHZT KOZAITKOVÁ Dominika, Bc.
216
233
SFLP OHZT MALOVECKÁ Ivona, PharmDr. Ing., PhD.
127
232
SFLP OKC BARTOŠ Peter
151
232
SFLP OKC DOLEZSA Kristína, Mgr.
421
233
SFLP OKC IVANOVÁ Jana, Ing.
223
228
SFLP OKC JANEKOVÁ Judita, Mgr.
323
222
SFLP OKC KERNÁTSOVÁ Jana, Mgr., PhD.
431
222
SFLP OKC LUKÁČOVÁ Andrea, JUDr.
407
236
SFLP OKC MURÁNYIOVÁ Barbora, PharmDr.
339
227
SFLP OKC PÄTOPRSTÁ Helena, Mgr.
239
227
SFLP OKC VULEVOVÁ Miriam, PharmDr., MBA
442
243
SZ LAŠŠÁN Štefan, MUDr., PhD.
273
336
SZ SÁNYOVÁ Petra
273
337
SZ OKZV KLEINMANNOVÁ Mária, MUDr.
392
214
SZ OKZV SOJÁKOVÁ Michaela, Mgr.
413
258
SZ OKZV VIVODOVÁ Eva, MUDr.
412
214
SZ OOš MACKOVÁ Anna, PhDr., MPH
206
202
SZ OZdV BAŽÍKOVÁ Dana, Mgr.
130
238
SZ OZdV FEKETEOVÁ Marianna, Mgr.
394
211
SZ OZdV HOZLÁROVÁ Monika, Mgr.
373
201
SZ OZdV MESZÁROSOVÁ Jarmila, PhDr.
367
208
SZ OZdV NAGY Marián, Mgr.
154
256
SZ OZdV ORBANOVÁ Dana, Mgr.
367
208
SZ OZdV PÁLEŠOVÁ Viera, Mgr.
257
206
SZ OZdV PETRÍKOVÁ Marta, RNDr., CSc.
396
208
SZ OZdV PLHÁKOVÁ Katarína, Mgr.
262
206
SZ OZdV SLEZÁKOVÁ Zuzana, doc. PhDr., PhD., MPH
571
210
SZ OZS BERNÁTOVÁ Kvetoslava, MUDr., MPH
330
204
SZ OZS BLANÁRIKOVÁ Iva, PhDr.
384
226
SZ OZS CIELONTKOVÁ Renáta, Mgr.
149
321
SZ OZS FÁZIKOVÁ Xénia, Ing.
330
205
SZ OZS FELCANOVÁ Michaela, Mgr., PhD.
362
216
SZ OZS HRÚZIKOVÁ Liliana, Ing. Mgr.
320
40
SZ OZS HURNÁ Monika, MUDr.
417
216
SZ OZS KURÁŇOVÁ Zuzana, Mgr.
425
40
SZ OZS MÉSZÁROSOVÁ Veronika, Mgr.
430
212
SZ OZS OTT Viktor, Mgr.
381
215
SZ OZS RAJKOVIČOVÁ Hana, PhDr.
263
257
SZ OZS ŠMÝKALOVÁ Martina, Mgr., MPH
413
258
SZ OZS ŠUVADA Jozef, doc. MUDr., PhD. MPH
211
40
SZ OZS ZVALOVÁ Dana, PhDr., PhD.
383
215
ŠT2 Štátny tajomník MZ SR
ŠPÁNIK Stanislav, prof. MUDr., CSc.
126
345
TURČANOVÁ Zuzana, Mgr.
126
344
IKŽ BOŽÍKOVÁ Jarmila, doc. Ing., PhD.
281
103
IKŽ HERGOVIČOVÁ Helena
281
102
IKŽ JURÁKOVÁ Martina, RNDr., PhD.
299
104
IKŽ KÓKAIOVÁ Denisa, RNDr.
271
104
IKŽ LÁSKOVÁ Lenka, Ing.
279
101
IKŽ UDIČOVÁ Slavomíra, Ing.
132
104
OKPSaMD LOBODÁŠOVÁ Nadežda, Mgr.
419
F-515
OKPSaMD OKPS BALÁŽOVÁ Bibiána, Mgr.
199
F-514
OKPSaMD OKPS DEBNÁROVÁ Eva, RNDr.
136
F-514
OKPSaMD OKPS EŠTOKOVÁ Margita, Ing.
237
F-516
OKPSaMD OKPS GOGOROVÁ Ingrid, Mgr.
366
F-516
OKPSaMD OKPS KOVÁCSOVÁ Šárka, Ing.
290
F-514
OKPSaMD OMD KASTELOVÁ Eleonóra, PhDr.
218
F-518
OKPSaMD OMD ŠTELIAR Imrich, RNDr.
167
F-520
OVV ČVAPEK Peter, Ing.
236
325
OVV KOLLÁR Drahomír, PhDr.
236
325
OVV KVIETIKOVÁ Ivica, RNDr., PhD.
164
326
OVZ KÁLLAYOVÁ Daniela, doc. PhDr., PhD., MPH
129
343
OVZ KÚDELA Tomáš, PhDr.
626
342
ÚKVAS Útvar kontroly_vládneho auditu a sťažností
GREŠNER Miroslav, Ing.
436
315
IHNÁTOVÁ Jana, Ing.
133
317
PATYIOVÁ Anna
133
322
RAJNOHOVÁ Janka, Ing.
270
314
ROCHFALUŠI Milan, PhDr.
134
316
SRŠŇOVÁ Ľuboslava, Ing.
233
324
ÚVA Útvar vnútorného auditu
ČUNDERLÍK Zoltán, Mgr.
267
11
PODHRADAYOVÁ Zuzana, Ing.
445
10
GTSÚ Generálny tajomník služobného úradu
RÁŽ Jozef, JUDr. Ing.
113
450
KGTSÚ KRNÁČOVÁ Lenka, JUDr.
195
408
KGTSÚ NEBESKÝ Ľubomír, PhDr.
359
409
KGTSÚ ODOR Miroslav
157
437
KGTSÚ SLOTOVÁ Zuzana, Ing.
197
408
KGTSÚ VIŠŇOVSKÁ Beáta
113
449
KGTSÚ OHS BOHUNICKÁ Martina, Ing.
269
51
KGTSÚ OHS CSÖLLEIOVÁ Ivana
168
5
KGTSÚ OHS ČERNÁK Ivan
225
S02
KGTSÚ OHS FÖLDEŠIOVÁ Etela
111
41
KGTSÚ OHS GREGOR Oskar
225
S02
KGTSÚ OHS HILL Erich
225
S02
KGTSÚ OHS HOFFEROVÁ Renáta
144
5
KGTSÚ OHS JORDÁNOVÁ Ružena
406
2
KGTSÚ OHS KOVÁČ Attila
225
S02
KGTSÚ OHS LOMNICKÁ Zuzana
336
51
KGTSÚ OHS MIHÁLIK Ľubomír
225
S02
KGTSÚ OHS MIŽÁK Vladislav
225
S02
KGTSÚ OHS MIŽÁKOVÁ Lenka
406
2
KGTSÚ OHS PÁPEŠ Jaroslav
334
S01
KGTSÚ OHS PÁPEŠ Jaroslav
225
S02
KGTSÚ OHS POKORNÝ Juraj
189
51
KGTSÚ OHS RAČKOVÁ Adriana
338
51
KGTSÚ OHS SLIACKY Jozef
406
2
KGTSÚ OHS ŠARKÖZYOVÁ Lucia
269
51
KGTSÚ OHS ŠMIDOVIČ Jozef
166
4
KGTSÚ OHS ŠNÍREROVÁ Eva
168
5
KGTSÚ OHS ŠOLTÉSOVÁ Ingrid
406
2
KGTSÚ OHS TAŠKÝ Ľuboš
328
35
KGTSÚ OHS VRANA Zdenko
182
5
KGTSÚ OHS ZIKA Róbert
238
2
KGTSÚ ONMP BAHATOVÁ Denisa, Mgr.
454
F-517
KGTSÚ ONMP EISNEROVÁ Ľudmila, Mgr.
370
F-512
KGTSÚ ONMP FERJANČÍK Peter, Ing.
453
F-515
KGTSÚ ONMP HAMZOVÁ Veronika, Ing.
203
F-512
KGTSÚ ONMP MATLOŇOVÁ Zuzana, Ing., PhD.
308
F-517
KGTSÚ ONMP VALLOVÁ Barbora, Mgr.
148
F-517
OP BOŽIKOVÁ Klaudia, Mgr.
251
246
OP HLAVOŇ Matej, JUDr.
249
247
OP IHNÁTOVÁ Liliana, JUDr.
480
247
OP KARDOSOVÁ Zuzana, JUDr.
125
245
OP KOZMANNOVÁ Marianna, Mgr.
303
248
OP KUŠTOROVÁ Janka
255
302
OP PRAČKO Tomáš, Mgr.
226
303
OP ŠPIRKOVÁ Mária, Mgr.
250
301
OP ONAPA VRBOVÁ Niki, JUDr.
219
246
OP OVSASK KHURIOVÁ Mária, JUDr.
302
245
BABULÍKOVÁ Petra
333
338
GAJDOŠOVÁ ONDEKOVÁ Eva, Mgr.
325
339
HERMANN Katarína, Mgr.
329
446
HROBÁROVÁ Stanislava, Ing.
184
328
KOVÁČOVÁ Miloslava, Ing., MPH
160
327
MOJTOVÁ Beata, JUDr.
387
340
POLÁKOVÁ Zuzana, Ing.
191
338
SANDTNEROVÁ Daniela
310
329
ŠŤASNÁ Silvia, Ing.
395
329
SEPP GOCNÍK Marek, Mgr.
518
F-214
SEPP JURČOVIČ Samuel
457
F-414
SEPP TRUCHLÝ Juraj, Ing.
457
F-413
SEPP VALKOVIČOVÁ Andrea
306
F-213
SEPP OHPP MARKO Jozef, Mgr.
246
F-314
SEPP OHPP POLÁČEKOVÁ Viktória, Mgr.
275
F-314
SEPP OIP DOBROVODSKÝ Andrej, Ing.
451
F-417
SEPP OIP ĎURÁNOVÁ Jurina, Ing.
318
F-415
SEPP OIP GASPEROVÁ Jana, Mgr.
485
F-418
SEPP OIP GAŠAJ Martin, Ing.
363
F-414
SEPP OIP GRŇOVÁ Natália, Mgr.
449
F-417
SEPP OIP HELEGDA Bronislaw, Ing.
138
F-418
SEPP OIP HLATKY Alexander, Mgr.
261
F-318
SEPP OIP KNOŠKOVÁ Monika, PaedDr. Mgr. Bc. et Bc., MBA
131
F-414
SEPP OIP KRAMÁROVÁ Daniela, Mgr., PhD.
485
F-418
SEPP OIP MEŠKOVÁ Eva, Ing.
316
F-419
SEPP OIP PETERKA Andrej, Ing.
482
F-414
SEPP OIP PROSTREDNÁ Katarína, Ing.
414
F-415
SEPP OPTPRĽZ BECÍKOVÁ Dana, Ing.
458
F-319
SEPP OPTPRĽZ BÍLENNÝ Andrej, PhDr.
358
F-315
SEPP OPTPRĽZ HANUŠČIN Štefan, Ing.
349
F-319
SEPP OPTPRĽZ HAVLÍČKOVÁ Karolína, Mgr.
422
F-315
SEPP OPTPRĽZ HULLOVÁ Petra, Ing.
202
F-319
SEPP OPTPRĽZ IVANOVÁ Daša, Ing.
120
F-319
SEPP OPTPRĽZ KADÁKOVÁ Lea, Ing.
486
F-317
SEPP OPTPRĽZ LAUROVÁ Jana, Ing.
572
F-315
SEPP OPTPRĽZ MICHALE Jarmila, Mgr.
283
F-215
SEPP OPTPRĽZ MUNKOVÁ Renata, JUDr.
369
F-317
SEPP OPTPRĽZ ONDEKOVÁ Mária, Mgr.
315
F-316
SEPP OPTPRĽZ WILFLINGOVÁ Veronika, Mgr.
410
F-316
SF LAUKOVÁ Silvia
121
442
SF OČKAY Viktor, Ing.
121
441
SF OFK KUCEROVÁ Zuzana, Ing.
159
444
SF OFK MAGUĽA Róbert, Ing.
193
443
SF OFK SASAIOVÁ Nadežda, Ing.
437
443
SF OPMZ BARLÍKOVÁ Lenka, Mgr.
301
415
SF OPMZ FÖLDESOVÁ MOTAJOVÁ Zuzana, Mgr., MSc
296
410
SF OPMZ GRAJCIAROVÁ Sylvia, Ing.
212
414
SF OPMZ HAVRILOVÁ Mária, Ing.
234
413
SF OPMZ HORŇÁKOVÁ Miroslava, Mgr.
234
413
SF OPMZ JANIŠ Marián, Ing.
350
415
SF OPMZ MAHĎÁKOVÁ Lucia, Mgr.
227
412
SF OPMZ ŠULKOVÁ Zuzana, Ing.
227
412
SF OVVHR BUGRIOVÁ Ľubica, Ing.
408
435
SF OVVHR HAVALCOVÁ Ľubica, Ing.
400
435
SF OVVHR HORTAIOVÁ Marta, Ing.
292
407
SF OVVHR JAMBRICHOVÁ Anna, Ing.
382
434
SF OVVHR JANSKÁ Erika, Mgr.
304
433
SF OVVHR KAČNÍKOVÁ Katarína, Bc.
434
405
SF OVVHR KOTVASOVÁ Petra, Ing.
259
405
SF OVVHR KUČERAVÁ Adriana
335
406
SF OVVHR MARÁKOVÁ Ľubica, Mgr.
311
457
SF OVVHR NOVOTOVÁ Katarína, Mgr.
331
433
SF OVVHR PASTOREK Tomáš, Ing.
244
407
SF OVVHR RYBANIČOVÁ Stanislava
264
458
SF OVVHR ŠMIDOVIČOVÁ Jaroslava
335
406
SF OVVHR VEREŠOVÁ Martina, Ing.
141
432
SMR BDŽOCH Miroslav, MUDr., PhD. MPH
654
105
SMR ČERMÁKOVÁ Renáta
653
105
ÚRPO KOZÁRCOVÁ Veronika, Bc.
280
420
ÚRPO MREKAJ Boris, Ing.
220
421
ÚRPO OIPPO CZVEDLEROVÁ Zuzana, Ing.
169
429
ÚRPO OIPPO FÜLÖPOVÁ Petra, Mgr.
256
419
ÚRPO OIPPO GAJARSKÁ Eva, Ing., PhD.
214
436
ÚRPO OIPPO HROMÁDKA Martin, Ing., PhD.
208
428
ÚRPO OIPPO SALAY Michal, Ing.
481
419
ÚRPO OSI BUGYIOVÁ Veronika, Mgr.
488
425
ÚRPO OSI MACHÁNEK Michal, Mgr.
569
417
ÚRPO OSI OLLÉOVÁ Denisa, Mgr.
286
425
ÚRPO OVPPO DOLEŽALOVÁ Viera, Mgr.
397
431
ÚRPO OVPPO KAROLČÍKOVÁ Monika, Ing.
448
430
ÚRPO OVPPO KLEMAN Tomáš, Mgr.
441
429
ÚRPO OVPPO POLÁKOVÁ Oľga, Bc.
448
430
ÚRPO OZZAP BRDÁRSKÝ Milan, PhDr.
385
445
ÚRPO OZZAP HVOZDÍK Jozef, Ing., MPH
184
328
ÚRPO OZZAP KOVÁČOVÁ Jana, Ing.
377
445
ÚRPO OZZAP KRUPA Radoslav, Mgr.
194
427
ÚRPO OZZAP LAKOTOVÁ Eva, JUDr.
432
418
ÚRPO OZZAP MIKLUŠOVÁ Barbora, JUDr.
276
418
ÚRPO OZZAP REPKOVÁ Ivana, Ing.
447
341