Tlačiť Späť

Domov » Legislatíva a financovanie » Vyhlášky

Vyhlášky

​​

Všetky nižšie uvedené vyhlášky sú zverejnené na na právnom a informačnom portáli (Slov-Lex) v gescii ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, v časti „eZbierka“. Odkaz na Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov

 

1. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 5.novembra 1986 č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva (Zmena: 98/1995 Z. z., 14/2008 Z. z.​)

2. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. decembra 1998 č. 19/1999 Z. z., ktorou sa mení vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov

3. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27. decembra 1999 č. 2/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj minerálnej vody v obci Budiš a v obci Trenčianske Mitice za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody​

4. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. januára 2000 č. 16/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove

5. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. januára 2000 č. 17/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Brusne

6. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. januára 2000 č. 18/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Číži​

7. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. januára 2000 č. 19/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Dudinciach a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Santovke a v Slatine

8. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. januára 2000 č. 24/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov vo Vyšných Ružbachoch

9. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. februára 2000 č. 66/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Trenčianskych Miticiach

10. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. marca 2000 č. 89/2000 Z. z. o vyhlásení prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd

11. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. mája 2000 č. 179/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj vody v obci Dudince za prírodný liečivý zdroj

12. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. augusta 2000 č. 287/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj minerálnej vody v obci Mníchova Lehota za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Mníchovej Lehote

13. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. novembra 2001 č. 477/2001 Z. z., ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Mošovce za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Mošovciach

14. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. novembra 2001 č. 478/2001 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Baldovciach

15. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. novembra 2001 č. 479/2001 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Lipovciach

16. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. novembra 2001 č. 480/2001 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Cigeľke

17. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. novembra 2001 č. 481/2001 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Rajeckých Tepliciach

18. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. novembra 2001 č. 482/2001 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Smrdákoch

19. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2002 č. 112/2002 Z. z., ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v meste Vysoké Tatry, v katastrálnom území Starý Smokovec za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Starom Smokovci

20. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2002 č. 113/2002 Z. z., ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Liptovská Osada za prírodný liečivý zdroj a vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Liptovskej Osade (Zmena: 553/2005 Z. z.)

21. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. júla 2003 č. 261/2003 Z. z., ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v meste Piešťany za prírodný liečivý zdroj

22. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. júla 2003 č. 262/2003 Z. z., ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Fiľakovo za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd vo Fiľakove

23. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. júla 2003 č. 263/2003 Z. z., ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Hrnčiarska Ves, časť Maštinec, za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Hrnčiarskej Vsi, časti Maštinec

24. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. októbra 2004 č. 591/2004 Z. z., ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt ST-1 s názvom Grácia v obci Hrnčiarska Ves, časť Maštinec za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody

25. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. decembra 2004 č. 763/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú záväzné štandardy pre zdravotnícku štatistiku

26. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra 2004 č. 764/2004 Z. z. o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Zmena: 560/2005 Z. z., 424/2008 Z. z.)

27. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra 2004 č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Zmena: 358/2005 Z. z., 642/2008 Z. z.)

28. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra 2004 č. 766/2004 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia (Zmena: 176/2005 Z. z.)

29. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra 2004 č. 767/2004 Z. z. o náležitostiach správy o činnosti zdravotnej poisťovne

30. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2004 č. 768/2004 Z. z. o predkladaní údajov z účtovníctva, štatistickej evidencie a ďalších údajov zdravotnou poisťovňou

31. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. decembra 2004 č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (Zmena: 447/2005 Z. z., 379/2006 Z. z., 696/2006 Z. z., 78/2009 Z. z.)

32. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. decembra 2004 č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy (Zmena: 489/2009 Z. z.)

33. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 31. januára 2005 č. 55/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Sulíne​

34. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 31. januára 2005 č. 56/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Lúčkach

35. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 31. januára 2005 č. 57/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Sklených Tepliciach

36. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 31. januára 2005 č. 58/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Trenčianskych Tepliciach

37. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. marca 2005 č. 144/2005 Z. z., ktorou sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody v obci Legnava za zdroj prírodnej minerálnej vody a vyhlasujú ochranné pásma zdroja prírodnej minerálnej vody v Legnave

38. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 č. 162/2005 Z. z., ktorou sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt ŠB-12 v meste Tornaľa za zdroj prírodnej minerálnej vody

39. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. apríla 2005 č. 175/2005 Z. z., ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 156/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

40. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. apríla 2005 č. 195/2005 Z. z. o podrobnostiach o požadovaných údajoch poskytovaných k strategickým hlukovým mapám

41. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. mája 2005 č. 239/2005 Z. z., ktorou sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt CC-1 s názvom Matúšov prameň v obci Lúka za zdroj prírodnej minerálnej vody a vyhlasujú ochranné pásma zdrojov prírodných minerálnych vôd v Lúke

42. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. júna 2005 č. 306/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz

43. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. júna 2005 č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach (Zmena: 542/2005 Z. z., 584/2008 Z. z., 334/2010 Z. z., 445/2013 Z. z.)

44. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. júla 2005 č. 322/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah

45. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. júla 2005 č. 333/2005 Z. z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov (zmena 291/2011 Z. z.)

46. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. júna 2005 č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom (Zmena: 470/2006 Z. z.)

47. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 24. júna 2005 č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (Zmena: 187/2006 Z. z., 114/2007 Z. z., 616/2007 Z. z.)

48. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. októbra 2005 č. 501/2005 Z. z. o liekovej knižke pacienta

49. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. októbra 2005 č. 507/2005 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o povoľovaní terapeutického použitia hromadne vyrábaných liekov, ktoré nepodliehajú registrácii, a podrobnosti o ich úhrade na základe verejného zdravotného poistenia

50. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra 2005 č. 551/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Sliači a v Kováčovej

51. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra 2005 č. 552/2005 Z. z.​, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Čilistove

52. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra 2005 č. 553/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Korytnici

53. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra 2005 č. 554/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma zdrojov prírodných minerálnych vôd v Čeríne, časti Čačín

54. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. januára 2006 č. 27/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad (Zmena: 541/2008 Z. z., 177/2013 Z. z.)

55. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. januára 2006 č. 31/2006 Z. z. o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie

56. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. januára 2006 č. 33/2006 Z. z. o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami

57. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. februára 2006 č. 87/2006 Z. z o požiadavkách na klimatické podmienky vhodné na liečenie a o rozsahu a podmienkach ich monitorovania

58. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. februára 2006 č. 100/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou (Zmena: 175/2013 Z. z.)

59. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. februára 2006 č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie (Zmena: 342/2010 Z. z., 176/2013 Z. z.)

60. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. júla 2006 č. 487/2006 Z. z. o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfúziologických zariadeniach

61. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. augusta 2006 č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania (Zmena: 501/2011 Z. z.)

62. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. decembra 2006 č. 3/2007 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni

63. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. augusta 2007 č. 392/2007 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach (Zmena: 327/2010 Z. z.)

64. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. septembra 2007 č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

65. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. októbra 2007 č. 520/2007 Z. z.​, ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti

66. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská

67. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. 524/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti

68. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

69. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. augusta 2007 č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia

70. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. 527/2007 Z. z., o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

71. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia

72. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

73. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí

74. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. 539/2007 Z. z. o podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí

75. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci (zmena 206/2011 Z. z.)

76. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci

77. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

78. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. 545/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany

79. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí (Zmena: 237/2009 Z. z.)

80. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou

81. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. augusta 2007 č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia

82. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo

83. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. novembra 2007 č. 588/2007 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Budiši

84. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júna 2008 č. 247/2008 Z. z., ktorou sa upravujú postupy, spôsoby a ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty, zaokrúhľovanie a vykazovanie peňažných údajov pri prechode na menu euro pre oblasť zdravotníctva

85. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. júna 2008 č. 255/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach

86. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. júna 2008 č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

87. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. júna 2008 č. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť (Zmena: 135/2010 Z. z.)

88. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (Zmena: 273/2010 Z. z.​, 544/2011 Z. z.)

89. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb (zmena 244/2011 Z. z.)

90. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. apríla 2009 č. 143/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu

91. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2009 č. 364/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory

92. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2009 č. 365/2009 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktoré môže obstarať zdravotná poisťovňa

93. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2009 č. 367/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Kláštore pod Znievom a v Socovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Kláštore pod Znievom a v Socovciach

94. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. októbra 2009 č. 412/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (zmena 151/2011 Z. z., 396/2013 Z. z.)

95. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. októbra 2009 č. 417/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a hlásenia o poskytnutí informácií, vzor písomných informácií a určuje sa organizácia zodpovedná za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia

96. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. októbra 2009 č. 418/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a podmienky zverejnenia v zozname občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve

97. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. decembra 2009 č. 24/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Tornali a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Tornali

98. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. marca 2010 č. 158/2010 Z. z. o náležitostiach knihy omamných látok a o evidencii dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných látok a psychotropných látok

99. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. augusta 2010 č. 341/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine

100. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. septembra 2010 č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci

101. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. mája 2011 č. 159/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

102. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. júla 2011 č. 213/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Nimnici a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Nimnici

103. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. júla 2011 č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku (zmena 105/2012 Z. z.)

104. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2011 č. 269/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve

105. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. novembra 2011 č. 433/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na pracovisko, na ktorom sa vykonáva klinické skúšanie, o náležitostiach žiadosti o jeho schválenie, žiadosti o stanovisko k etike klinického skúšania a náležitostiach tohto stanoviska

106. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra 2011 č. 422/2011 Z. z., o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku

107. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra 2011 č. 423/2011 Z. z. o podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky

108. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra 2011 č. 424/2011 Z. z., o podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny

109. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra 2011 č. 434/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam liečiv určených na podpornú alebo doplnkovú liečbu

110. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. novembra 2011 č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva (Zmena: 338/2012 Z. z., 48/2013 Z. z.)

111. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011 č. 523/2011 Z. z. o požiadavkách na materiálne a priestorové vybavenie očných optík

112. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. 515/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kusovej evidencii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín

113. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. januára 2012 č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie

114. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. februára 2012 č. 60/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja

115. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. februára 2012 č. 82/2012 Z. z., o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov

116. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. marca 2012 č. 128/2012 Z. z., o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax

117. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. marca 2012 č. 129/2012 Z. z., o požiadavkách na správnu lekárenskú prax

118. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. marca 2012 č. 130/2012 Z. z., o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie (Zmena: 23/2013 Z. z., 126/2013 Z. z.)

119. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27. júna 2012 č. 191/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú dátové rozhrania na zasielanie údajov

120. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. septembra 2012 č. 262/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012

121. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. septembra 2012 č. 263/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kritériách na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín a na jej vyradenie z tohto zoznamu

122. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. septembra 2012 č. 264/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaraďovaní poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín

123. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. septembra 2012 č. 265/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012

124. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. septembra 2012 č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov

125. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. septembra 2012 č. 267/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (Zmena: 127/2013 Z. z.)

126. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. októbra 2012 č. 308/2012 Z. z., o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku

127. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. októbra 2012 č. 309/2012 Z. z., o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie​ (Zmena: 397/2013 Z. z.)

128. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. decembra 2012 č. 417/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2013

129. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. decembra 2012 č. 418/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2013

130. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 8. apríla 2013 č. 89/2013 Z. z.​, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby

131. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. mája 2013 č. 123/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia​

132. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. septembra 2013, ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok

133. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. októbra 2013, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

134. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. októbra 2013, ktorou sa ustanovuje cezhraničná zdravotná starostlivosť, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne na účely jej preplatenia​

135. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2013 č. 447/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2014

136. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2013 č. 448/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2014

137. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. októbra 2013 č. 56/2014 Z. z.​, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poučení, ktoré predchádza informovanému súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby a vzory informovaného súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby v štátnom jazyku a v jazykoch národnostných menšín