Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií

Vzory žiadostí o akreditáciu

1. Vzor žiadosti o akreditáciu špecializačného študijného programu (tlačivo "A")

2. Vzor žiadosti o akreditáciu certifikačného študijného programu (tlačivo "B")

3. Vzor žiadosti o akreditáciu študijného programu sústavného vzdelávania (tlačivo "C")  

 

 Náležitosti žiadosti:

Žiadosť s požadovanými dokladmi a projekt je potrebné poskytnúť:

1) 1x originál a 1x fotokópia v písomnej podobe v hrebeňovej väzbe,

2) 1x v elektronickej podobe na CD nosiči.