Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Stredné zdravotnícke školy v SR

Zoznam SZŠ v SR

Banská Bystrica SZŠ Tajovského 24 www.szsbb.edu.sk
Bratislava SZŠ Strečnianska 18 www.szsba.sk
SZŠ Záhradnícka 44 www.szsbaza.edu.sk
Čadca SZŠ sv. Františka z Assisi Horná 137 http://szsfaca.edupage.org
Dolný Kubín SZŠ Martina Hattalu 2149 http://szsdk.edupage.org
Dunajská Streda SZŠ Športová ulica349/34 www.szsds.sk/
Humenné SZŠ Lipová 32 www.szshe.sk/
Košice SZŠ Moyzesova 17 www.szske.sk/
SZŠ Kukučínova 40 www.kukucinka.stranka.info
SZŠ sv. Alžbety Mäsiarska 25 http://szssvalzbetyke.edupage.org
Levoča SZŠ Kláštorná 24A http://szslevoca.sk
Liptovský Mikuláš SZŠ Vrbická 623 http://szslm.edupage.org
Lučenec SZŠ Lúčna 2 http://www.szslucnalc.sk
Michalovce SZŠ Masarykova 27 www.szsmi.edu.sk
Nitra SZŠ Farská 23 www.szsfarskanr.edu.sk
Nové Zámky SZŠ Pod Kalváriou 1 www.szskalvarianz.edu.sk
Poprad SZŠ Levočská 5 www.szspp.sk
Považská Bystrica SZŠ Ulica oborov 244/8 www.szspb.tsk.sk
Prešov SZŠ sv. Bazila Veľkého Kmeťovo stromoradie 1 www.szssvbazpo.edu.sk
SZŠ Sládkovičova 36 www.szs.edu.sk
Rožňava SZŠ Námestie 1.mája č.1 http://szsrv.edupage.org
Ružomberok SZŠ M. T. Schererovej Dončova 7 www.szsrbk.sk
Skalica SZŠ Lichardova 1 www.szsskalica.edu.sk
Svidník SZŠ milosrdného Samaritána Sovietskych hrdinov 80 www.szssk.edu.sk
Topoľčany SZŠ sv. Vincenta de Paul Ulica 17. novembra 1056 http://szsto.edupage.sk
Trenčín SZŠ C. Šimurkovej Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín http://szstn.edupage.org
Trnava SZŠ Daxnerova 6 http://szstt.edupage.org
Zvolen SZŠ J. Kozáčeka 4 www.szszv.edu.sk
Žilina SZŠ Hlboká cesta 23 www.szshlbokaza.edu.sk