Po úspešnom centrálnom obstarávaní CT prístrojov pripravuje Ministerstvo zdravotníctva  SR centrálny nákup nemocničných postelí. Tie bude obstarávať pre akciové spoločnosti, ktorých akcionárom je Ministerstvo zdravotníctva SR, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, štátne podniky v pôsobnosti rezortu a organizácie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v pôsobnosti verejného sektora na území SR. Súťaž odštartuje už tento mesiac. Ide o ďalší dôležitý krok, ktorý MZ SR realizuje v snahe docieliť efektívne a transparentné nakladanie s prostriedkami verejného zdravotného poistenia.

Verejná súťaž na nemocničné lôžka bude rozdelená na viac kategórií, podobne ako tomu bolo pri CT prístrojoch. „Zadefinovali  sme 9 kategórií lôžok, podľa technickej špecifikácie a medicínskeho využitia, tak, aby si mohla vybrať každá nemocnica presne taký typ lôžka, aké reálne potrebuje“  spresnil minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Ide o lôžka základné, akútne, lôžka pre potreby jednotiek intenzívnej starostlivosti, pre oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny, ako aj iné špecifické lôžka.

„Ceny základných mechanických postelí (s príslušenstvom) sa pohybujú na úrovni približne 1 000 eur.  Špeciálne lôžka (s príslušenstvom) s integrovaným matracom a integrovanými prístrojmi pre oddelenia intenzívnej medicíny majú hodnotu cca 10 000 eur. Spolu s lôžkami sa bude obstarávať aj základné príslušenstvo k posteliam, ako sú napríklad pomocné stolíky či infúzne stojany. Týmto spôsobom sa zabezpečí kompatibilita základného lôžkového vybavenia, vysoký komfort pre pacienta a nízke ceny pre verejného obstarávateľa,“ upresnil riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky Martin Smatana.

V jednotlivých kategóriách sú podľa potreby zadefinované aj podskupiny tak, aby na každú boli relevantní vždy minimálne 4 uchádzači (dodávatelia). Nemocničné lôžka spolu s príslušenstvom budú dodávané vrátane pozáručného servisu až na obdobie 60 mesiacov. Táto záručná doba, vrátane potrebných náhradných dielov, bude súčasťou vysúťaženej kúpnej ceny. Proces a nastavenie verejnej súťaže predpokladá, že výsledkom budú v každej kategórii dvaja úspešní uchádzači, s ktorými bude uzavretá rámcová dohoda na obdobie troch rokov. Výber týchto dvoch úspešných uchádzačov bude realizovaný prostredníctvom automatizovaného systému elektronickej aukcie.  Následne, ešte pred dodaním postelí, podľa požiadavky konkrétnej nemocnice, budú títo dvaja dodávatelia v elektronickej aukcii súťažiť znovu, výsledkom čoho sa vytvorí ďalší priestor na zníženie konečnej ceny. S víťazom druhej elektronickej aukcie následne konkrétne zdravotnícke zariadenie uzavrie čiastkový kontrakt. Predpokladaná hodnota rámcového kontraktu na centrálny nákup lôžok sa pohybuje v rozpätí 19  až 20 mil. eur bez DPH. „Očakávame, že prvé centrálne zakúpené lôžka budú do nemocníc dodané koncom mája, alebo začiatkom júna tohto roka. Zatiaľ máme 31 žiadostí o celkovo 7100 postelí,uviedol T. Drucker.

Na prelome prvého a druhého kvartálu tohto roka plánuje MZ SR odštartovať aj centrálne obstarávanie na finančne náročnú tzv. ťažkú techniku, ako je magnetická rezonancia a angiografy. Cieľom MZ SR je využiť aj pri týchto nákupoch svoju vyjednávaciu silu a tým dosiahnuť úspory pre celý sektor.

Prvé centrálne obstarávanie na nákup CT prístrojov pre nemocnice MZ SR vyhlásilo v auguste 2016. „Vďaka centrálnym obstarávaniam dosiahneme výrazné úspory, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti dokážu s rovnakým rozpočtom obstarať kvalitnejšiu techniku a vybavenie. Zároveň sa neporovnateľne zníži čas potrebný na obstaranie,“povedal minister zdravotníctva. Pri viacerých prístrojoch sú víťazné ceny po prvej elektronickej aukcii výrazne nižšie ako doterajšie ceny kúpených prístrojov na Slovensku. MZ SR odhaduje úsporu v tomto segmente rezort na 20 až 35 percent.