​Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Stanislav Špánik sa v dňoch 24. až 28. septembra  zúčastnil na 73. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, kde na plenárnych rokovaniach vystúpil k problematike tuberkulózy a neprenosných ochorení.
Slovenská delegácia na rokovaní informovala o prioritách boja s TBC v krajinách V4. Úspech kontroly tohto ochorenia závisí od účinnej prevencie, včasnej diagnostiky vrátane skríningu a liečby vysoko rizikových skupín. Štátny tajomník Stanislav Špánik informoval o vytvorení kolaboratívneho centra WHO pre tuberkulózu v Ústave vo Vyšných Hágoch, ktoré je zamerané na elimináciu ochorenia, monitoring, a iniciatívy zapojenia a vzdelávania  marginalizovaných skupín v strednej Európe.
Svetoví lídri prijali politickú deklaráciu, ktorá ich zaväzuje urýchliť kroky, zvýšiť investície a zintenzívniť inovácie zamerané na boj proti TBC, vrátane záväzku ukončiť epidémiu TBC do roku 2030. Podpora, predovšetkým rozvojových krajín, by sa mala zamerať na zabezpečenie cenovo dostupných liekov, vrátane generických liekov, a do roku 2022 poskytnúť prístup k diagnostike a samotnej liečbe pre 40 mil. ľudí. Zároveň zdôraznili súvislosť medzi TBC a HIV, s tým, že zvýšená koordinácia liečby oboch chorôb prinesie pozitívne výsledky.
Štátny tajomník vystúpil aj na plenárnej diskusii VZ OSN k neprenosným ochoreniam. Slovenská delegácia zdôraznila, aké sú dôležité štrukturálne zmeny programov prevencie vrátane skríningov, prevencie v spolupráci s WHO a hlavnými aktérmi z rôznych disciplín a sektorov, vrátane zástupcov poisťovní, vedy, výskumu, vzdelávania, mimovládnych a pacientskych organizácií.
Štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik na rokovaní Valného zhromaždenia OSN Štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik na rokovaní Valného zhromaždenia OSN