Minister zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že termín podania žiadostí o účasť na výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya Kremnica uverejneného na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 27. novembra 2017, sa predlžuje do 19. januára 2018.