Príkaz ministra zdravotníctva SR č. 2/2017

S cieľom zvýšenia transparentnosti, zabezpečenia efektívneho vynakladania prostriedkov na obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb, ako aj kontroly v procesoch zadávania zákaziek, realizovaných v rámci verejných obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(kompletný materiál s prílohami)
Kompletný materiál v pdfPrílohy k Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 2/2017 Tabuľky (Excel) k Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 2/2017