Príkaz ministra zdravotníctva SR č. 7/2017

(stanovenie pravidiel a zásad pri uzatváraní zmluvných vzťahov a realizovaní právnych úkonov s dôrazom na eliminovanie rizík a negatívnych následkov uzatvorených a uzatváraných zmluvných vzťahov  podriadenými organizáciami)
Príkaz ministra č. 7/2017