Príkaz ministra MZ SR č. 8/2017 v pdf formáte

Kliknutím na ikonu otvoríte dokument v .pdf formáte (vyššie rozlíšenie, lepšia čitateľnosť)


Prvá strana Príkazu ministra MZ SR č. 8/2017Druhá strana Príkazu ministra MZ SR č. 8/2017