Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej ako „MZ SR“) týmto zverejňuje v zmysle § 14a ods. 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2004 Z. z. nový zoznam členov Výberových komisií Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (ďalej ako „člen komisie“) z dôvodu zmien nominácii členov komisie za Slovenskú lekársku komoru pre Banskobystrický a Bratislavský samosprávny kraj a zároveň z dôvodu zmeny nominácie člena komisie za Košický samosprávy kraj:

1. Banskobystrický samosprávny kraj:

a) Mgr. Michal Hojer, referent Odboru riadenia programov MZ SR,

b) Mgr. Daniela Džavoronková, referent Odboru riadenia programov MZ SR,

c) Mgr. Andrej Kováč, referent Odboru riadenia programov MZ SR,

d) MUDr. Štefan Krnáč, nominant Slovenskej lekárskej komory,

e) MUDr. Mária Kuniaková, nominant Banskobystrického samosprávneho kraja,

2. Bratislavský samosprávny kraj:

a) Mgr. Michal Hojer, referent Odboru riadenia programov MZ SR,

b) Mgr. Daniela Džavoronková, referent Odboru riadenia programov MZ SR,

c) Mgr. Andrej Kováč, referent Odboru riadenia programov MZ SR,

d) MUDr. Soňa Ostrovská, nominant Slovenskej lekárskej komory,

e) JUDr. Ing. Jana Ježíková, nominant Bratislavského samosprávneho kraja,

3. Košický samosprávny kraj:

a) Mgr. Michal Hojer, referent Odboru riadenia programov MZ SR,

b) Mgr. Daniela Džavoronková, referent Odboru riadenia programov MZ SR,

c) Mgr. Andrej Kováč, referent Odboru riadenia programov MZ SR,

d) MUDr. Marián Hojstrič, nominant Slovenskej lekárskej komory,

e) MUDr. René Haka, nominant Košického samosprávneho kraja,

4. Nitriansky samosprávny kraj:

a) Mgr. Michal Hojer, referent Odboru riadenia programov MZ SR,

b) Mgr. Daniela Džavoronková, referent Odboru riadenia programov MZ SR,

c) Mgr. Andrej Kováč, referent Odboru riadenia programov MZ SR,

d) MUDr. Ján Bernát, nominant Slovenskej lekárskej komory,

e) MUDr. Ľubomír Ševčík, nominant Nitrianskeho samosprávneho kraja,

5. Prešovský samosprávny kraj:

a) Mgr. Michal Hojer, referent Odboru riadenia programov MZ SR,

b) Mgr. Daniela Džavoronková, referent Odboru riadenia programov MZ SR,

c) Mgr. Andrej Kováč, referent Odboru riadenia programov MZ SR,

d) MUDr. Peter Makara, nominant Slovenskej lekárskej komory,

e) MUDr. Martin Jakubov, nominant Prešovského samosprávneho kraja,

6. Trenčiansky samosprávny kraj:

a) Mgr. Michal Hojer, referent Odboru riadenia programov MZ SR,

b) Mgr. Daniela Džavoronková, referent Odboru riadenia programov MZ SR,

c) Mgr. Andrej Kováč, referent Odboru riadenia programov MZ SR,

d) MUDr. Hurta Igor, nominant Slovenskej lekárskej komory,

e) MUDr. Mohamed Hemza, nominant Trenčianskeho samosprávneho kraja,

7. Trnavský samosprávny kraj:

a) Mgr. Michal Hojer, referent Odboru riadenia programov MZ SR,

b) Mgr. Daniela Džavoronková, referent Odboru riadenia programov MZ SR,

c) Mgr. Andrej Kováč, referent Odboru riadenia programov MZ SR,

d) MUDr. Peter Pekarovič, nominant Slovenskej lekárskej komory,

e) Mgr. Gabriela Kubovičová, nominant Trnavského samosprávneho kraja,

8. Žilinský samosprávny kraj:

a) Mgr. Michal Hojer, referent Odboru riadenia programov MZ SR,

b) Mgr. Daniela Džavoronková, referent Odboru riadenia programov MZ SR,

c) Mgr. Andrej Kováč, referent Odboru riadenia programov MZ SR,

d) MUDr. Jozef Tholt, nominant Slovenskej lekárskej komory,

e) JUDr. Tomáš Baláž, nominant Žilinského samosprávneho kraja.