Nový CT prístroj majú k dispozícii už aj pacienti vo Fakultnej nemocnici v Trnave. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa v utorok zúčastnila na slávnostnom  otvorení CT pracoviska, kde spolu s vedením nemocnice uviedla nový prístroj oficiálne do prevádzky. Ide o ďalší z moderných prístrojov, ktoré ministerstvo zdravotníctva obstaralo z celkového počtu 13 CT pre 11 slovenských nemocníc. Nové prístroje umožnia vďaka modernej technológii šetrnejšiu a rýchlejšiu diagnostiku pacientov, pri nákupe prístrojov centrálnym obstarávaním vďaka elektronickej aukcii sa zároveň podarilo v porovnaní s českými cenami usporiť približne 15 miliónov eur. Tieto peniaze tak môžu nemocnice investovať do oblastí, kde sú pre pacientov či zdravotníkov najviac potrebné.


Rýchlejšia a kvalitnejšia diagnostika

Viac ako 12 000 pacientov ročne absolvuje vo Fakultnej nemocnici v Trnave vyšetrenie počítačovou tomografiou. „Nový špičkový CT prístroj kvalitu diagnostiky ešte zlepší a skráti čakaciu dobu pacientom na vyšetrenie. Vďaka rýchlejšej diagnostike moderným prístrojom sa za ten istý čas podarí absolvovať vyšetrenie väčšiemu počtu pacientov, čo zrýchli celkový proces,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
CT prístroj sa nachádza v nových zrekonštruovaných priestoroch CT pracoviska, ktoré sa v utorok slávnostne otvorilo za účasti šéfky rezortu. Prístroj má výrazne nižšiu radiačnú záťaž pre pacientov a umožňuje realizáciu najmodernejších metód diagnostiky v oblasti počítačovej tomografie. „Nový CT prístroj umožní rozšírenie spektra vykonávaných CT vyšetrení napríklad pre pacientov s kardiologickou alebo neurovaskulárnou problematikou. Medzi výhody patrí aj možnosť realizácie špeciálnych kardio CT vyšetrení srdca u kardiologických pacientov, angiografických vyšetrení u pacientov s neurovaskulárnou alebo periférnou vaskulárnou problematikou, perfúznych vyšetrení celého mozgu u pacientov s akútnou cievnou mozgovou príhodou, u onkologických pacientov možnosť realizácie dynamických CT vyšetrení celého orgánu alebo možnosť realizácie niektorých akútnych CT vyšetrení u detí bez potreby anestézie,“ vysvetlil Daniel Žitňan, generálny riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trnave.  Nové CT pracovisko Fakultnej nemocnice Trnava bude disponovať aj druhým starším CT prístrojom, novou prípravovňou a čakárňou pre pacientov.

Fakultná nemocnica Trnava patrí medzi špičkové pracoviská, nový CT prístroj pomôže


Vo Fakultnej nemocnici v Trnave ako prví na Slovensku urobili endovaskulárny zákrok u pacientky s patológiou placenty pomocou profylaktickej inflácie balónov v priebehu pôrodu. Prví na Slovensku takisto realizovali embolizáciu prostaty u pacienta s benígnym zväčšením prostaty. V tejto nemocnici je zároveň v súčasnosti najväčšie pracovisko zaoberajúce sa napríklad endovaskulárnou liečbou pacientov s dialyzačnými fistulami.

V spolupráci s Neurologickým oddelením Fakultnej nemocnice Trnava sa zároveň realizuje v Cerebrovaskulárnom centre rozsiahly neurointervenčný program endovaskulárnej liečby pacientov s akútnou cievnou mozgovou príhodou a veľkým uzáverom intrakraniálnych ciev, kde v roku 2016 boli najväčším špecializovaným centrom na Slovensku s najviac odliečenými pacientmi s akútnou ischemickou cievnou mozgovou príhodou a uzáverom veľkej cievy. „Do nášho Cerebrovaskulárneho centra Fakultnej nemocnice Trnava sú akútni pacienti prevážaní z celého Trnavského, Trenčianskeho a čiastočne aj z Nitrianskeho samosprávneho kraja, pričom každým rokom dochádza k zvyšovaniu počtu neurointervenčných výkonov u pacientov s akútnou ischemickou cievnou mozgovou príhodou. Potrebujeme preto najlepšiu zobrazovaciu technológiu pre diagnostiku pacientov a rozhodovanie o ich liečbe. Nové špičkové CT nám výrazne pomôže pri rýchlej a kvalitnej diagnostike pacientov,“  povedal Andrej Klepanec, primár Rádiologickej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava.
„Postupnými systematickými krokmi zlepšujeme podmienky v nemocniciach. 13 nových CT prístrojov, ktoré postupne prichádzajú do nemocníc, sú toho príkladom. Takisto už druhý rok sa nemocnice môžu uchádzať o kapitálové výdavky vo výške 70 miliónov eur a investovať tieto peniaze do modernizácie, rekonštrukcie a prístrojovej techniky,“ informoval  Jozef Ráž, generálny tajomník služobného úradu MZ SR.
„Zlepšujeme podmienky na prácu tak lekárom, sestrám, ako aj ostatným zdravotníckym pracovníkom a skvalitňuje sa liečba pacientom. Systematickými krokmi sa nám darí postupne posúvať veci vpred a kontinuálne zlepšovať podmienky v zdravotníctve,“ uzavrela šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská.
Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa v utorok zúčastnila na slávnostnom  otvorení CT pracoviska v Trnave