​Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH), a. s., v Košiciach zrealizuje dostavbu svojej budovy na Ondavskej ulici. Cieľom je zvýšiť ambulantné a lôžkové kapacity, najmä rozšírenie lôžkovej časti pre pacientov s angiologickými ochoreniami a srdcovým zlyhaním. Ústav dnes podpísal zmluvu s dodávateľskou firmou Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., ktorá uspela v elektronickej aukcii. "Je to pozitívna správa pre pacienta a určite aj pre zdravotnícky personál z tohto regiónu," uviedol pri tejto príležitosti v Košiciach minister zdravotníctva Viliam Čislák. Minister ocenil VÚSCH ako špičkové špecializačné pracovisko v rámci Slovenska, ktoré spĺňa kritériá vrcholového ústavu srdcovocievnej medicíny.
Prístavba so štyrmi nadzemnými podlažiami bude stáť 5,595 milióna eur, realizovaná bude z vlastných zdrojov. "S novou budovou bude súvisieť nárast výkonov, počtu zamestnancov, ale aj niektoré nové kvalitatívne výkony, ktoré sme dosiaľ nerobili," konštatoval predseda predstavenstva František Sabol. Slávnostné otvorenie prístavby je plánované na 1. januára 2018, ústavu by malo pribudnúť zhruba 90 zamestnancov.
VÚSCH aj takýmto spôsobom reaguje na nárast počtu pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním. Dostavba umožní vytvoriť samostatné oddelenie s možnosťou implantácie podporných systémov srdca, do budúcna aj transplantácií.