​Už v tomto roku sa začne realizovať imunologický prehľad obyvateľov SR, ktorý bol naposledy vypracovaný v roku 2002. Výsledky by mohli byť kompletné do konca roka 2018, prípadne v prvej polovici roku 2019. 

Okrem osýpok sa bude kontrolovať aj kolektívna imunita na iné vybrané ochorenia, napr. vírusovú hepatitídu typu A, či niektoré ochorenia z povinných či odporúčaných očkovaní. „Celkový rozsah preverovania sa vykoná na vzorke zhruba 3000 ľudí, druhy kontroly infekčných ochorení stanoví expertná skupina zložení z odborníkov v oblasti epidemiológie. Na základe výsledkov prehľadu následne prijme rezort zdravotníctva potrebné opatrenia,“ povedal  minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. To môže znamenať napríklad otvorenie očkovacieho kalendára alebo preočkovanie rizikových skupín ľudí.

Potrebu vykonať imunologický prehľad ukázal aj výskyt 7 pravdepodobne importovaných prípadov osýpok v SR v roku 2017 a 2018 (domáce ochorenia osýpok sa od roku 1998 v SR neobjavili), ale aj zvýšený výskyt vírusovej hepatitídy typu A v Bratislavskom kraji. V roku 2016 a 2017 spôsobili osýpky v krajinách EÚ spolu 46 úmrtí, najviac sa vyskytovali v Rumunsku, Taliansku a Nemecku. Vzhľadom na vysokú nákazlivosť osýpok, nie je vylúčený výskyt ďalších prípadov.

Úrad verejného zdravotníctva SR v súčasnej dobe preto naďalej pozorne monitoruje epidemiologickú situáciu v SR i v Európe a vo svete a kontinuálne vyhodnocuje. Aktuálne informácie o epidemiologickej situácii sú pravidelne zverejňované na webovej stránke www.uvzsr.sk.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker a hlavný hygienik Ján Mikas informovali o imunologickej situácii