logo opz

logo - EÚ - Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Ministerstvo zdravotníctva predstaví úspešné projekty Operačného programu Zdravotníctvo

Ministerstvo zdravotníctva na konferencii s názvom Operačný program Zdravotníctvo v projektoch predstaví úspešne zrealizované projekty podporené z eurofondov. V poradí tretia konferencia sa uskutoční v utorok 30. októbra 2012 v hoteli LUX v Banskej Bystrici.

Konferencia, nad ktorou prevzala záštitu ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská, sa zameria na prezentáciu prínosu projektov týkajúcich sa modernizácie špecializovaných nemocníc:

  1. Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry pre zabezpečenie komplexných zdravotníckych služieb Národného rehabilitačného centra Kováčová,

  2. Technologická rekonštrukcia a modernizácia Národného ústavu reumatických chorôb Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti,

  3. Modernizácia špecializovanej nemocnice ORL Humenné, s. r. o.

Na podujatí sa zúčastnia predstavitelia rezortu zdravotníctva, zástupca Európskej komisie Christopher Todd, zástupcovia zdravotníckych zariadení, orgánov štátnej správy, regionálnych a miestnych samospráv, mimovládnych organizácií, profesijných komôr a združení.

Súčasťou konferencie bude brífing po úvodných príhovoroch približne
o 10:30 h. Prosíme novinárov, aby sa prihlásili na podujatie a brífing na mailovú adresu: miroslava.zahradnikova@health.gov.sk, v čo možno najskoršom termíne.

Slovensko je spomedzi nových členských štátov Európskej únie prvou krajinou, ktorej Európska komisia schválila 8. novembra 2007 samostatný operačný program pre sektor zdravotníctva vo výške 250 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v programovom období 2007 – 2013. Projekty sú spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj zo štátneho rozpočtu. OPZ je z hľadiska realizácie najúspešnejším slovenským operačným programom. Zazmluvnenie prostriedkov z alokovanej sumy v rámci OPZ predstavuje 99 %. Čerpanie prostriedkov na projekty v súčasnosti už presiahlo 60 %.