Kontrakt medzi MZ SR a  SZU na rok 2018

kontrakt-mzsr-szu-2018.pdf

Dodatok č.1 ku Kontraktu na rok 2018 zo dňa 23.1.2018
15.3.2018

kontrakt-mzsr-szu-2018-dodatok1.pdf

Dodatok č.2 ku Kontraktu na rok 2018 zo dňa 23.1.2018
25.6.2018

kontrakt-mzsr-szu-2018-dodatok2.pdf

Dodatok č.3 ku Kontraktu na rok 2018 zo dňa 23.1.2018
27.7.2018

kontrakt-mzsr-szu-2018-dodatok3.pdf
Dodatok č.4 ku Kontraktu na rok 2018 zo dňa 23.1.2018
 12.9.2018
kontrakt-mzsr-szu-2018-dodatok4.pdf
Dodatok č.5 ku Kontraktu na rok 2018 zo dňa 23.1.2018
 21.9.2018
kontrakt-mzsr-szu-2018-dodatok5.pdf

CRZ:
http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3299470&l=sk