Kontrakt medzi MZ SR a SZU rok 2019 Kontrakt-2019-SZU.pdf
Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2019 Kontrakt-2019-SZU-dodatok1.pdf

CRZ:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3893354&l=sk