Liek Vessel Due F je už v lekárňach k dispozícii pre pacientov

Podľa aktuálnych informácií MZ SR je liek Vessel Due F v SR už dostupný v slovenských lekárňach. Držiteľ registrácie potvrdil, že bolo navezených viac ako 38-tisíc balení a už takmer všetky sú v lekárňach po celom území Slovenska. Dovezené množstvo lieku zodpovedá mesačnej spotrebe slovenských pacientov. Liek bol do lekární distribuovaný prostredníctvom týchto distribučných spoločností: Medart, Unipharma, Phoenix, Pharmos, Unimed a Transmedic.

Liek Vessel Due F predstavuje doplnkovú liečbu popri štandardnej liečbe cievnych ochorení. Ani v medzinárodných odporúčaniach sa neuvádza ako základná liečba cievnych ochorení.

MZ SR v posledných týždňoch zaznamenalo viacero podnetov občanov na nedostatok tohto lieku v lekárňach. MZ SR túto situáciu pveverovalo a aktívne komunikovalo s držiteľom registrácie aj distribútormi. Dôvodom prechodného nedostatku lieku bol výpadok vo výrobe. V uplynulých mesiacoch tak boli vo všetkých členských štátoch EÚ plošne znížené dodávky lieku Vessel Due F kapsuly.

1 Phoenix

Phoenix.xls

2 Unipharma

Unipharma.xls

3 MedArt

MedArt.xls

4 Unimed

Unimed.xls

5 Pharmos

Pharmos.xls

6 Transmedic

Transmedic.xls