Minister zdravotníctva Tomáš Drucker dnes  navštívil  Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Žilina, kde sa zúčastnil na otvorení zrekonštruovaných priestorov lôžkovej časti interného oddelenia. Je rozšírené o 27 lôžok a budú určené aj pre onkologických a pneumologických pacientov, ako aj pacientov s ochoreniami srdcovo-cievneho systému. „ Som veľmi rád, že sa nám darí postupne modernizovať naše nemocnice a skvalitňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako aj zlepšovať pracovné podmienky pre zdravotníckych pracovníkov,“ uviedol minister Tomáš Drucker.

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline pokračuje  aj v obnove oddelenia chirurgie. 

Slávnostné otvorenie interného oddelenia vo FNsP ŽilinaMinister zdravotníctva T. Drucker vo FNsP Žilina