​Minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa dnes v  Bruseli zúčastní na hlasovaní o presídlení Európskej liekovej agentúry (EMA). Slovensko je jedným z uchádzačov o nové sídlo EMA a Bratislava reálne patrí medzi najlepšie hodnotené kandidatúry na presídlenie agentúry.
O novom sídle EMA bude hlasovať Rada pre všeobecné záležitosti (GAC). Kandidatúru predložilo 19 uchádzačov z členských krajín.
Príchod agentúry na Slovensko by bol prínosom aj z hľadiska posilnenia sektoru zdravotníctva v medzinárodnom meradle. Perspektívne môže priniesť vytvorenie nových pracovných príležitostí, lepšie možnosti pre univerzity a výskumníkov, ako aj posilnenie kontaktov so zahraničím. Slovensko vie poskytnúť pracovníkom agentúry plnohodnotné podmienky a zatiaľ nie je sídlom žiadnej európskej agentúry, čo je jedným z hlavných argumentom našej kandidatúry. „Navyše sme ekonomicky silná krajina, nachádzame sa v bezpečnom prostredí a disponujeme vedecko-výskumnou a vzdelávacou základňou," uviedol minister T. Drucker.
EMA má na starosti schvaľovanie nových liekov, vykonáva dohľad nad bezpečnosťou liekov a hrá dôležitú úlohu pri podpore inovácií a výskumu vo farmaceutickom priemysle. Zamestnáva stovky vysokokvalifikovaných odborníkov z celej Európy.


https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/general-affairs-council-art.-50-november-2017-18753

 Minister zdravotníctva Tomáš Drucker pred hlasovaním o presídlení Európskej liekovej agentúry v Bruseli