​Minister zdravotníctva Tomáš Drucker spolu so štátnym tajomníkom MZ SR Stanislavom Špánikom dnes prijali zástupcov Jednoty dôchodcov Slovenska, s ktorými prerokovali viaceré aktuálne témy týkajúce sa rezortu zdravotníctva.
Najdôležitejším predpokladom na udržanie akýchkoľvek aktivít a kvality života je predovšetkým zdravie. Veríme, že všetky opatrenia, na ktorých pracujeme a postupne zavádzame do praxe, sú pre Vás prínosom – akcentujeme na kvalitnejšie ošetrovateľstvo, dostatok lôžok pre chronicky chorých pacientov, skrátenie čakacích lehôt na operácie, či dostupnosť potrebných moderných liekov a zdravotníckych pomôcok,“ zdôraznil minister zdravotníctva Tomáš Drucker, ktorý je zároveň prvým podpredsedom Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie. Rezort zdravotníctva pravidelne komunikuje s jednotou dôchodcov Slovenska a jej predseda Ján Lipiansky sa poďakoval za konštruktívnu spoluprácu a ocenil možnosť, že ich zástupcovia majú opakovane možnosť prezentovať na MZ SR svoje návrhy a postrehy. Zároveň sa dohodli na intenzívnejšej participácii zástupcov JDS na projektoch MZ SR týkajúcich sa seniorov a takisto na spolupráci pri príprave zákona o dlhodobej zdravotnej starostlivosti.
Rokovanie na pôde ministerstva zdravotníctva sa dotklo viacerých tém. Jednou z nich je prevencia a zdravý životný štýl, ktoré prispievajú k dlhodobému udržaniu zdravia a kvality života. Preventívne lekárske prehliadky zároveň pomôžu včas diagnostikovať  a liečiť prípadné choroby, ktoré je tak možné odhaliť včas, keď sú ešte ľahšie liečiteľné. Pri podpore zdravého životného štýlu s jednotou dôchodcov spolupracujú úrady verejného zdravotníctva. Zástupcovia ministerstva informovali aj o nových opatreniach zameraných na ďalšie zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, zlepší sa dostupnosť ambulantných pohotovostí, ako aj pohotovostných lekární v okresoch. Hovorili aj o liekovej politike a pripravovaných zmenách.
Minister zdravotníctva Tomáš Drucker a štátny tajomník Stanislav Špánik prijali zástupcov Jednoty dôchodcov