Minister zdravotníctva Tomáš Drucker navštívil v piatok Fakultnú nemocnicu J.A. Reimana v Prešove a nemocnicu vo Svidníku. V obidvoch zariadeniach vyzdvihol vysoko kvalitnú prácu zdravotníkov. Šéf rezortu zdravotníctva hovoril primárne o problematike urgentných príjmov ako aj investíciách do nemocníc.

Investície do onkologického pavilónu či lineárneho urýchľovača v Prešove

Fakultná nemocnica v Prešove je treťou najväčšou nemocnicou na Slovensku a jej zdravotníci poskytujú pacientom starostlivosť na tej najvyššej úrovni. Nemocnica plánuje vybudovať onkologický pavilón rekonštrukciou pôvodného interného pavilónu, ktorý by sa mal uvoľniť následne po vybudovaní nového internistického bloku. Investícia sa odhaduje na tri milióny eur. „Vytvorili sme priestor, aby bolo každý rok vyčlenených v štátnom rozpočte približne 70 miliónov eur na kapitálové výdavky. V budúcom roku plánujeme časť z týchto prostriedkov investovať aj do Fakultnej nemocnice v Prešove,“ povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker. 

Minister zdravotníctva zároveň podporil myšlienku výmeny lineárnych urýchľovačov v nemocnici, nakoľko zdravotnícke zariadenie používa v súčasnosti dva staršieho typu – jeden má 24 a druhý má 10 rokov. „Moderné urýchľovače sú účinnejšie, šetrnejšie a dokážu byť až o 60 percent efektívnejšie ako tie, ktoré má nemocnica v súčasnosti. Prostredníctvom centrálneho obstarávania plánujeme nakúpiť 10 až 13 urýchľovačov. Nemocnice k rámcovej zmluve budú môcť pristúpiť a urýchľovač po posúdení Inštitútom zdravotnej politiky kúpiť. Chceme takto zlepšiť podmienky na prácu zdravotníkom v nemocniciach a zároveň umožniť kvalitnejšiu liečbu pacientom. Proces spomínaného centrálneho obstarávania zároveň zaručuje, že prostriedky budú vynaložené efektívne,“ vysvetlil šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker.

„Nový prístroj skráti čakacie lehoty na vyšetrenie, ktoré sú v súčasnosti na úrovni približne troch týždňov. Časté poruchy uvedených prístrojov ich totiž predlžujú, nové prístroje budú znamenať výrazný posun,“ povedal Juraj Smatana, medicínsky riaditeľ Fakultnej nemocnice J.A. Reimana v Prešove. 
 

Minister zdravotníctva na návšteve nemocnice vo Svidníku

Minister zdravotníctva v piatok navštívil aj nemocnicu vo Svidníku. Vedenie nemocnice, zdravotníci ako aj ostatný personál sa zaujímali primárne o problematiku urgentných príjmov. Tomáš Drucker ich ubezpečil, že hoci sa nemocnica aktuálne nenachádza v navrhovanej sieti urgentných príjmov typu I alebo II, pre zdravotnícke zariadenie sa nič nemení a naďalej bude fungovať tak ako doteraz. 

„Rozdiel je len ten, že nemocnice, ktoré budú mať urgentné príjmy typu I. alebo II., budú mať zo zdravotných poisťovní mesačné paušálne platby, ostatní budú fungovať tak ako doteraz, zdravotné poisťovne im budú preplácať zdravotnú starostlivosť za jednotlivé výkony. Rád by som ubezpečil, že cieľom nie je rušenie, ale naopak dobudovanie kvalitných a z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti komplexných urgentných príjmov po celom Slovensku,“ vysvetlil minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

 

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker navštívil Fakultnú nemocnicu J.A. Reimana v Prešove