​Mladí ľudia musia mať víziu, vidieť vo svojej krajine budúcnosť a cítiť zároveň hrdosť pomôcť posúvať veci vpred. Na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine sa na tom zhodli vrcholoví predstavitelia rezortov zdravotníctva, zahraničných vecí ako aj vedenia lekárskej fakulty. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská vyzdvihla dôležitosť študentov pre krajinu a ich následné nenahraditeľné miesto v profesionálnej praxi. Zároveň im predostrela plány, ako aj víziu ďalšieho budovania zdravotníctva.
Stretnutie na pôde fakulty bolo jedným zo série regionálnych podujatí „MYSMEEU“, cieľom tohto projektu je zvýšiť povedomie verejnosti o členstve v Európskej únii.
„Postupne systematickými krokmi sa snažíme vytvoriť také podmienky pre mladých ľudí, aby chceli zostať pracovať na Slovensku. Myslím si, že okrem našej snahy je zároveň takisto dôležité vnútorné presvedčenie, že náš život nie je založený na tom, kde je niečo lepšie, kvalitnejšie a kde sa dá viac zarobiť, ale ľudia by mali mať vo svojom vnútri aj zodpovednosť sami za seba, za svoju krajinu v ktorej sa narodili a mali by chcieť prispieť k zlepšeniu podmienok na život pre ľudí v nej. Každý je zodpovedný sám za seba a každý svojím dielom môže pomôcť k tomu, aby sa naša krajina a ľudia v nej mali lepšie. Ako ministerka zdravotníctva sa budem snažiť, aby podmienky v našich zdravotníckych zariadeniach boli čo najlepšie a aby boli motivujúce pre našich študentov medicíny zostať pracovať na Slovensku,“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.
Vstupom do Európskej únie sa Slovensku otvorili aj možnosti na využívanie prostriedkov z eurofondov na modernizáciu slovenských nemocníc. Aktuálne môžu čerpať takmer 150 miliónov eur. „Primárnym cieľom podpory zo štrukturálnych fondov je skvalitniť podmienky v nemocniciach, aby  mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť  pacientom v požadovanej kvalite  a rozsahu. Investície preto smerujú najmä do rekonštrukcie a modernizácie,“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.
„Tém, s ktorými sa študenti tejto fakulty, nielen počas štúdia, ale aj samotnej praxe budú stretávať, je veľmi veľa, pretože dynamika vývoja v medicíne je výrazná a vyžaduje si neustále vzdelávanie a štúdium nových informácií. Prajem vám, aby medicína bola pre vás poslaním a aby sa vaše odhodlanie a snaha následne prejavili v kvalitnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú si pacienti na Slovensku zaslúžia,“ uzavrela v príhovore študentom šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská.
Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa prihovorila študentom na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine