Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa vo štvrtok 25. októbra pri príležitosti mesiaca úcty k starším stretla so zástupcami Jednoty dôchodcov Slovenska. Šéfka rezortu zdravotníctva predstavila riešenia a plánované kroky v oblasti starostlivosti o dlhodobo chorých, domácej starostlivosti a zdôraznila aj nevyhnutnosť a význam prevencie. 

Posilnenie domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Zvýšenie počtu doliečovacích lôžok, či posilnenie domácej a ošetrovateľskej starostlivosti. Starostlivosť o dlhodobo chorých je pre ministerstvo zdravotníctva jednou z priorít.

„Mojou víziou je, aby sa nám v budúcnosti podarilo zvýšiť počet lôžok pre dlhodobo chorých a nastaviť systém financovania tak, aby bol dlhodobo udržateľný.  Druhým rozmerom je, aby ľudia mali adekvátnu liečbu aj v domácom prostredí, tieto podmienky by sme chceli posilniť práve prostredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Plánujeme pracovať aj na tom, aby sa zlepšili podmienky pre ľudí, ktorí sa starajú o dlhodobo chorého člena v domácom prostredí,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

„Oceňujeme niekoľkoročnú kvalitnú spoluprácu s ministerstvom zdravotníctva. Teší nás, že medzi aktuálne priority patrí oblasť domácej starostlivosti v rodinnom prostredí, takisto oceňujeme zameranie sa na lôžka pre dlhodobo chorých,“ povedal predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Ján Lipiansky.

"Budeme maximálne nápomocní, aby sme vyriešili veci, ktoré vás tlačia,“ povedal štátny tajomník MZ SR Jaroslav Ridoško.

„Pracujeme na koncepte, ktorý bude prínosom pre seniorov. Je zameraný na dlhodobú a paliatívnu starostlivosť a takisto na mentálne zdravie. V blízkej budúcnosti budeme ešte o detailoch rokovať s vyššími územnými celkami, ako aj Združením miest a obcí Slovenska. Pracujeme tiež na samostatnej úprave týkajúcej sa domácej paliatívnej starostlivosti, tak, aby sme zlepšili podmienky aj v oblasti pre dospelých a seniorov v ich prirodzenom sociálnom prostredí. Rokujeme o možnosti uviesť do praxe ošetrovné v dlhodobej starostlivosti a ošetrovné v paliatívnej starostlivosti. Jednoducho vysvetlené – aby sa členovia rodiny mohli striedať pri poskytovaní starostlivosti v denných aktivitách o chorého a nemuseli stratiť prácu. Pracujeme tiež na tvorbe štandardných diagnostických a terapeutických postupoch pre zlepšenie starostlivosti o seniorov. Odbornou komisiou schválené postupy sú už pri paliatívnej starostlivosti a geriatrii. Pracujeme aj na vývoji postupov pre výkon prevencie a v rámci nej aj na súbore skríningových programov. Definujú napríklad komplexné geriatrické hodnotenia pre pacientov, či krehkosť u geriatrického pacienta,“ opísal odborný garant MZ SR pre postupy výkonu prevencie, štandardné diagnostické a terapeutické postupy Jozef Šuvada. 

Téma prevencie rezonuje aj cez regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré prevádzkujú poradne zdravia. Vďaka informovanosti sa zlepšuje kvalita života vo vyššom veku,“ povedal riaditeľ Odboru verejného zdravotníctva, skríningu a prevencie MZ SR Tomáš Kúdela. 

Ministerstvo zdravotníctva myslí na seniorov aj v oblasti liekovej politiky. „Takmer polovica liekov z kategorizačného zoznamu je s doplatkom maximálne do jedného eura. S cieľom pomôcť najzraniteľnejším skupinám občanov sme zároveň upravili legislatívu týkajúcu sa tzv. ochranného limitu na doplatky. Od januára tohto roka sa ochranný limit týka nielen liekov, ale aj zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín,“  uzavrel  generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR Peter Musil.

Ďalšie stretnutie sa so zástupcami Jednoty dôchodcov Slovenska na pôde rezortu zdravotníctva plánuje v novembri.
 

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa stretla so zástupcami Jednoty dôchodcov SlovenskaMinisterka zdravotníctva Andrea Kalavská sa stretla so zástupcami Jednoty dôchodcov Slovenska