​Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská dnes pripnutím žltého narcisu – symbolu nádeje a boja proti rakovine podporila Deň narcisov, ktorý každoročne organizuje Liga proti rakovine. Šéfka rezortu zdravotníctva prijala dobrovoľníkov – študentov Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej ulici v Bratislave a finančne podporila verejno-prospešnú finančnú zbierku Ligy proti rakovine zameranú na pomoc onkologickým pacientom, na vzdelávanie a prevenciu, ale aj na podporu klinických a výskumných projektov. Spolu s ňou sa do akcie zapojili aj zamestnanci Ministerstva zdravotníctva SR.

"Onkologické ochorenia spolu s kardiologickými patria medzi najčastejšie, s ktorými zápasia slovenskí pacienti. Preto je potrebné pripomenúť si, aká dôležitá je prevencia a včasná diagnostika. Snažíme sa postupne zlepšovať a skvalitňovať vybavenie zdravotníckych zariadení, aby mali pacienti k dispozícii najmodernejšie diagnostické a liečebné metódy. Zároveň si vážim a podporujem aktivity, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality života onkologických pacientov a rodín,“  uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Tento rok sa koná už 22. ročník verejno-prospešnej finančnej zbierky Deň narcisov, ktorá okrem finančnej podpory zároveň aj upozorňuje na výskyt tohto ochorenia. Minulý rok sa podľa informácií Ligy proti rakovine podarilo vyzbierať viac ako 940-tisíc eur, ktoré použili na psychosociálne projekty pre onkologických pacientov, na podporu výskumu, nemocničných a zdravotníckych zariadení, ako aj na podporu informovanosti o prevencii a zdravom životnom štýle.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská podporila Deň narcisovMinisterka zdravotníctva Andrea Kalavská podporila Deň narcisov