​Prvé veľké centrálne obstarávanie, ktoré odštartovalo nové vedenie Ministerstva zdravotníctva SR, je vo finále. Už poznáme víťazných uchádzačov, ktorí budú dodávať CT prístroje do slovenských nemocníc. V každej z piatich kategórií boli v prvom kole aukcie vybratí dvaja dodávatelia. Tí budú medzi sebou súťažiť v druhom kole elektronickej aukcie nasledujúce tri roky pri dodávkach na konkrétne CT prístroje pre zdravotnícke zariadenia. „Centrálne obstarávanie CT prístrojov sme vyhlásili s cieľom zvýšiť transparentnosť a efektívnosť v slovenskom zdravotníctve. Vďaka centrálnemu obstarávaniu dosiahneme výrazné úspory, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti dokážu s rovnakým rozpočtom obstarať kvalitnejšie CT. Zároveň sa neporovnateľne zníži čas potrebný na obstaranie tejto techniky. Podľa jednotlivých kategórií odhadujeme úsporu od 10 až do 35 percent,“ uviedol minister zdravotníctva Tomáš Drucker.
Rezort zdravotníctva vyhlásil súťaž v auguste 2016. Lehota na predkladanie ponúk trvala do 26. októbra 2016. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena. Súťaž mala päť kategórií. V prvej sú prístroje pre polikliniky, resp. náhradné prístroje k už existujúcemu hlavnému CT prístroju. Druhú kategóriu predstavujú prístroje pre regionálne a mestské nemocnice. V tretej skupine ide o vybavenie fakultných nemocníc a urgentných príjmov a vo štvrtej sú tzv. „top-endové“ prístroje pre fakultné a univerzitné nemocnice. V najvyššej – piatej triede – sa nachádzajú prístroje pre kardiologické ústavy. V každej kategórii súťažili minimálne traja uchádzači.
O nákup CT prístrojov doteraz prejavilo záujem 15 zdravotníckych zariadení, prihlásiť sa môžu aj ďalšie. Je potrebné, aby definovali o aký prístroj majú záujem. MZ SR bude pri posudzovaní požiadaviek nemocníc spolupracovať aj so zdravotnými poisťovňami. Tie sa môžu vyjadriť, či súhlasia s financovaním prístroja danej kategórie, pričom dôraz budú klásť na potreby a dopyt v danom regióne. Prvé prístroje by mali byť nemocniciam dodané v prvom kvartáli budúceho roka.
Predpokladaná hodnota zákazky, v ktorej bola súťaž vyhlásená, je 40,6 mil. EUR bez DPH. Ide však o horný limit, ktorý nemusí byť vyčerpaný v plnej výške. Už dnes vieme uviesť, že predmetné obstarávanie prináša úspory, nakoľko pri viacerých prístrojoch sú víťazné ceny po prvej elektronickej aukcii výrazne nižšie ako doterajšie ceny kúpených prístrojov na Slovensku.
Rezort plánuje na budúci rok vyhlásiť aj ďalšie centrálne obstávania. A to na dodávku lineárnych urýchľovačov, RTG techniku, ako aj na nemocničné lôžka.
 
Minister zdravotníctva Tomáš Drucker informuje o výsledkoch centrálneho obstarávania na CT prístroje