​Národný onkologický ústav v Bratislave dočasne povedie v pozícii generálneho riaditeľa Tomáš Alscher. Na dnešnom stretnutí sa na tom zhodla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská s prednostami všetkých kliník Národného onkologického ústavu v Bratislave.
 
Tomáš Alscher pôsobil doteraz v pozícii ekonomického riaditeľa, vo vedení ústavu je celkovo šesť rokov. Pozíciu generálneho riaditeľa bude dočasne zastávať až do výsledkov riadneho výberového konania. „Dôležité bolo pre nás vybrať človeka, ktorý bude pre zamestnancov ústavu prijateľný, pozná prostredie a dokáže situáciu stabilizovať. Zároveň sme už vypísali výberové konanie na nového generálneho riaditeľa, ktoré je oficiálne zverejnené a uchádzači môžu prihlášky posielať do 17. mája,“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.
 
„Uvedomujem si, že je to veľká zodpovednosť. Nakoľko v ústave pôsobím šesť rokov, mám úprimný záujem na tom, aby sa situácia stabilizovala a spoločnými silami sme spolu s našimi špičkovými zamestnancami poskytovali pacientom čo najlepšiu možnú starostlivosť,“ povedal od 1. mája dočasne poverený generálny riaditeľ NOÚ Tomáš Alscher. 
 
Na dnešnom stretnutí za okrúhlym stolom s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou sa zúčastnili:
- prof. MUDr. Michal Mego, PhD., prednosta II. onkologickej kliniky LF UK a NOÚ,
- doc. MUDr. Daniel Pinďák,  PhD., prednosta Kliniky chirurgickej onkológie SZU a NOÚ,
- doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., prednosta Kliniky onko-hematológie LF UK a NOÚ.
 
Spoločné vyhlásenie:
 
„Veríme, že tento krok prispeje k stabilizácii ústavu, dočasne poverený generálny riaditeľ pozná prostredie nemocnice, kontinuálne v ňom pôsobí, preto v ňom  vidíme osobu, ktorá by mohla upokojiť situáciu a vytvoriť podmienky pre postupné riešenie nahromadených problémov.“ 
 
Ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej záleží na tom, aby sa v ústave poskytovala kvalitná zdravotná starostlivosť a stabilizácia kľúčových zdravotníkov je preto rozhodujúcim faktorom.  Riešenia sú preto prioritne  zamerané na to, aby  pacienti aj naďalej dostávali  kvalitnú špecializovanú zdravotnú starostlivosť. Národný onkologický ústav je špičkové zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje služby pacientom v rámci celého Slovenska.