​Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Stanislav Špánik sa v dňoch 10. - 11. septembra 2018 zúčastnil na neformálnej Rade ministrov zdravotníctva EÚ vo Viedni, ktorú organizovalo práve prebiehajúce rakúske predsedníctvo v Rade EÚ.  Štátny tajomník S. Špánik vo svojich vystúpeniach poukázal na dôležitosť liekovej agendy a zdôraznil potrebu zabezpečiť dialóg medzi regulačnými orgánmi už počas registrácie liekov. Dotkol sa aj témy dostupnosti liekov, kde poukázal na spôsoby riešenia nedostatku liekov a preventívne opatrenia na reguláciu reexportu. Zároveň vyjadril podporu rozvoju digitálnej infraštruktúry, ktorá zahŕňa poskytovateľov nemocničnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
Štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik na neformálnej Rade ministrov zdravotníctva EÚ vo ViedniŠtátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik s rakúskou ministerkou Beate Hartinger-Klein