Pacienti s úrazmi a nádormi v tvárovo-čeľustnej oblasti majú dostupnú chirurgickú zdravotnú starostlivosť aj v Banskobystrickom kraji. Vo fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 26. októbra 2018 slávnostne otvorili zrekonštruované priestory nového Oddelenia maxilo-faciálnej chirurgie.
 
Tím odborníkov pomáha najmä pacientom s úrazmi a onkologickými ochoreniami v oblasti tváre.  
 
„Rooseveltova nemocnica je jedna z najlepších štátnych nemocníc, ktoré máme. Je to koncová nemocnica a v rámci komplexnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti je nevyhnutné, aby poskytovala aj maxilofaciálnu chirurgiu. Najviac ma teší, keď stretávam pri otváraní týchto oddelení lekárov, ktorí majú ambíciu sa zdokonaľovať, sú špičkou v danom odbore a chcú túto zdravotnú starostlivosť poskytovať tu na Slovensku," povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
 
„Zaoberáme sa najmä liečbou nádorov v oblasti dutiny ústnej, tváre a krku. V tejto oblasti poskytujeme komplexnú chirurgickú liečbu, vykonávame celé spektrum operačných výkonov od jednoduchých zákrokov po rozsiahle resekčné zákroky. Vzniknuté defekty rekonštruujeme s využitím komplexných chirurgických postupov rekonštrukčnej chirurgie, vrátane voľných mikrovaskulárnych lalokov. Pacientom po úraze poskytujeme liečbu zlomenín tvárových kostí, poranení  zubov a mäkkých tkanív tváre,“ vysvetlil primár Oddelenia maxilofaciálnej chirurgie Rastislav Slávik. Napríklad mužovi po výbuchu zábavnej pyrotechniky  poskytli takú odbornú chirurgickú starostlivosť, že mu úraz na tvári nezanechal takmer nijaké viditeľné následky. Ďalšiemu zas časti rakovinou poškodených tvárových kostí po ich odstránení dokonca vymodelovali z kosti pacientovho predkolenia. Spevnili ich titánovými dlahami, ktoré na mieru vyhotovili podľa predlohy pacientovho CT na  3D tlačiarni.
 
„Stomatochirurgia bola kedysi dôležitou súčasťou zdravotnej starostlivosti poskytovanej v našej nemocnici. V čase otvorenia nového nemocničného areálu, v roku 1982, malo stomatochirurgické oddelenie dokonca 30 lôžok. Priestory, ktoré dnes po rekonštrukcii otvárame, patrili kedysi práve tomuto oddeleniu. Som veľmi rada, že sa nám po dlhoročnej prestávke podarilo tento nadstavbový medicínsky odbor v našej nemocnici oživiť a získať si kvalitný tím odborníkov, ktorí ho budú zastrešovať,“ dodala generálna riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.
Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie  je oficiálne v prevádzke od novembra 2017. Ambulantnú starostlivosť však doteraz poskytovalo v priestoroch ambulancií Oddelenia urgentného príjmu a operačné  výkony sa realizovali na centrálnych operačných sálach. Oddelenie má momentálne 10 lôžok pričlenených k oddeleniu ORL a pracuje tu sedem lekárov.
 
Stavebné úpravy, nákup zdravotníckej techniky a vybavenia si vyžiadal investíciu necelých 400- tis. eur. Nemocnica projekt financovala  zo zdrojov vyčlenených zo svojho rozpočtu a časť bola poskytnutá z kapitálových výdavkov ministerstva zdravotníctva.
 
Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská s gen.riaditeľkou FN F.D. Roosvelta Banská Bystrica Miriam Lapuníkovou pri slávnostnom prestrihnutí páskyMinisterka zdravotníctva Andrea Kalavská pročas prehliadky operačnej sály