​Spôsob riadenia Univerzitnej nemocnice v Bratislave („UNB“), ako najväčšej nemocnice na Slovensku, sa mení. UNB sa skladá z piatich samostatných pracovísk: Nemocnice Ružinov, Nemocnice akad. L. Dérera na Kramároch, Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Petržalke, Nemocnice Staré Mesto na Mickiewiczovej ulici a Špecializovanej geriatrickej nemocnice v Podunajských Biskupiciach.
Vzhľadom na nezastupiteľné postavenie UNB v štruktúre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľ pristúpilo za účelom zefektívnenia procesov riadenia tejto nemocnice k revidovaniu zloženia Rady riaditeľov. „V rámci procesu riadenia  UNB prax ukázala potrebu viac zapojiť do riadiacich procesov na úrovni celej nemocnice aj vedúcich zamestnancov jednotlivých nemocníc,  ktoré sú súčasťou UNB. Z uvedeného dôvodu začíname s implementáciou nového modelu riadenia.  Až do ukončenia procesu implementácie bude dočasne vedením UNB  poverená doterajšia medicínska riaditeľka UNB MUDr. Renáta Vandriaková,“ zhodnotil zmenu spôsobu riadenia UNB riaditeľ Úradu pre riadenie podriadených organizácií MZ SR Martin Hromádka.
 
V ostatných zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR naďalej zostáva štruktúra štatutárneho orgánu nezmenená. Zmena nastáva len v Univerzitnej nemocnici Bratislava z už spomínaného dôvodu – z jedinečnosti konceptu v porovnaní s ostatnými nemocnicami - zloženia tohto zdravotníckeho zariadenia z piatich samostatných pracovísk.