Štátny tajomník MZ SR Mario Mikloši a riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku Darina Sedláková odovzdali 8. júna 2015 doc. MUDr. Tiborovi Baškovi, PhD. z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine výročnú cenu WHO za prácu v oblasti kontroly tabaku. Výročnú cenu udeľuje generálna riaditeľka WHO každý rok pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku.
 
Tibor Baška pracuje v oblasti kontroly tabaku od roku 1990. Zastupuje Slovensko vo viacerých medzinárodných organizáciách zaoberajúcich sa problematikou fajčenia, viedol niekoľko reprezentatívnych štúdií o prevalencii fajčenia tabaku na Slovensku pre WHO a publikoval o nich v odbornej literatúre, o tejto problematike aj prednáša. Patrí medzi aktívnych propagátorov efektívnych postupov odvykania fajčenia. Tibor Baška si prevzal ocenenie na Ministerstve zdravotníctva SR pri príležitosti prezentácie Národnej správy o zdraví a správaní sa školákov veku 11 - 15 rokov v súvislosti so zdravím, v rámci ktorej spracoval kapitolu o návykových látkach.
 
riaditeľka Kancelárie WHO Darina Sedláková, ocenený doc. MUDr. Tibor Baška,PhD. a štátny tajomník MZ Mario MiklošiMedaila WHO
Certifikat  doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.