​Prvá etapa oddlžovania je úspešne za nami. Na istine sa vďaka elektronickej aukcii podarilo ušetriť viac ako tri milióny eur, ďalšie milióny vďaka vzdaniu sa dodávateľov ich príslušenstva k pohľadávkam. Zmluvy sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv a dodávatelia z prvej etapy oddlženia už majú peniaze na účte.

Jasné pravidlá

Koncepcia  oddlžovania v porovnaní s predchádzajúcimi typmi oddlžení  má presné pravidlá a podmienky pre nemocnice.  Oddlženie je rozdelené na jednotlivé etapy, nevyhnutnou podmienkou sú ozdravné plány a dozorné orgány, ktoré majú kontrolné funkcie. „Základnými princípmi oddlženia sú transparentnosť, teda rovnaký prístup a zaobchádzanie pre všetkých a na strane veriteľa dobrovoľnosť,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Na úhradu záväzkov budú použité zdroje zo štátnych finančných aktív, spolu najviac 585 miliónov eur. V prvej etape, ktorá sa už skončila, bola oddlžovaná suma 338 miliónov eur.

Objem peňazí zahŕňa tak veriteľov nemocníc, ako aj Sociálnu poisťovňu či veriteľov Národnej transfúznej služby. „Aktuálne pripravujeme druhú etapu, ktorá sa začne  po odsúhlasení ozdravných plánov nemocníc, termín  ich dodania je  do 15.augusta. Následne  sa budú plány vyhodnocovať,“ povedal generálny tajomník služobného úradu MZ SR Jozef Ráž.

„Dodanie ozdravných plánov nemocnicami a ich schválenie zo strany ministerstva je podmienka ich zapojenia sa do druhej etapy oddlžovania nemocníc,“ vysvetlil Jozef Ráž.

„Oddlženie sme nastavili tak, aby nemocnice mali jasné podmienky a ich zainteresovanosť na systéme oddlžovania bola aktívna,“ uviedla šéfka rezortu zdravotníctva A. Kalavská.

V zmysle koncepcie oddlženia sa plánuje zrealizovať ešte následne tretia etapa. Do procesu oddlžovania sa zapojilo 29 nemocníc.