​Európska komisia vyhodnotila viaceré projekty z dielne Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR ako úspešné spomedzi množstva uchádzačov. Zástupcovia Európskej komisie a Svetovej banky boli preto pri tejto príležitosti v minulých dňoch na Slovensku. Tri projekty Inštitútu tak dostanú pomoc a technickú podporu Európskej komisie pri ich realizácii. „Pomôžu nám najmä pri stratifikácií, nastavení kompetencií všeobecných lekárov a špecialistov s detailným porovnaním s ostatnými krajinami EÚ, konzultovať  a vymieňať skúsenosti si so zahraničnými odborníkmi budeme aj pri problematike centrálnych obstarávaní či optimalizácii procesov tvorby databáz nákupov,“ povedal Martin Smatana, riaditeľ  Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR. Kolegovia zo Svetovej banky a Európskej komisie sa počas svojej návštevy na Slovensku stretli aj so zástupcami Slovenskej lekárskej komory, Asociácie nemocníc Slovenska a navštívili aj viaceré zdravotnícke zariadenia. Najbližšie prídu na Slovensko opäť v januári.
Zástupcovia IZP na čele s riaditeľom Martinom Smatanom (vpravo) s predstaviteľmi Svetovej banky a Európskej komisie