Na ministerstve zdravotníctva pokračovala  16. apríla 2012  séria  rokovaní ministerky Zuzany Zvolenskej so zástupcami nemocníc, odborárov aj súkromných lekárov. Stretla sa  s predstaviteľmi Asociácie nemocníc Slovenska, Lekárskeho odborového združenia a Asociácie súkromných lekárov, ktorí jej predstavili svoje návrhy na riešenie situácie v rezorte. Ministerka Zvolenská sa s jednotlivými námetmi zo spoločných stretnutí s profesijnými a odborovými organizáciami postupne oboznámi a zároveň informovala, že   za rezort pripravuje opatrenia, ktoré by mohli vyriešiť situáciu.