​Európska komisia v sobotu 30. septembra uverejnila na svojom webovom sídle hodnotenia všetkých 19 krajín, ktoré sa uchádzajú o presídlenie Európskej liekovej agentúry (EMA). Ponuky jednotlivých krajín sú hodnotené podľa 6 hlavných kritérií a 6 technických požiadaviek. Slovenská ponuka v hodnotení Európskej komisie spĺňa všetky požadované kritériá a požiadavky.
„Prípravné tímy jednotlivých krajín majú k dispozícii aj neverejnú časť hodnotenia komisie. Vzhľadom na to, že ide o neverejnú časť, môžem povedať iba toľko, že Bratislava je hodnotená naozaj veľmi dobre. Je to výborná vizitka doterajšej práce pre celý prípravný tím,“ povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker.