​MZ SR centrálne vysúťažilo dodávateľov , nemocnice budú môcť nakupovať lacnejšie

Ministerstvo zdravotníctva úspešne ukončilo ďalšie centrálne obstarávanie. MZ SR vybralo v elektronickej aukcii dvoch dodávateľov, s ktorými podpísalo rámcové dohody na obdobie troch rokov. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena. Pri konkrétnych dodávkach pre jednotlivé nemocnice budú dodávatelia medzi sebou ešte súťažiť v ďalšom - druhom kole aukcie. „V prípade centrálneho obstarávania CT prístrojov sa nám jednoznačne ukázalo, že dvojkolové aukcie dokážu ušetriť významné finančné prostriedky. Preto sme obdobný postup zvolili aj v prípade výpočtovej techniky,“ povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker.
 
Zdravotnícke zariadenia budú môcť nakupovať počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, či multifunkčné zariadenia. Ich súčasťou bude zároveň nevyhnutný software a technická podpora  v rozsahu troch alebo piatich rokov, podľa požiadavky konkrétnej nemocnice. Podľa predbežného odhadu MZ SR bude obnovených asi 15-tisíc kusov techniky. „Naším zámerom je okrem zvyšovania efektivity aj zlepšovanie pracovných podmienok lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Moderná technika je jedným z predpokladov úspešného fungovania projektu ezdravie, rovnako je dôležitá aj pri implementácii systému DRG. Ich benefity v konečnom dôsledku pocíti tak personál nemocníc ako aj pacienti,“  konštatoval minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker.
 
Centrálne obstarávanie výpočtovej techniky spustil rezort zdravotníctva v októbri 2017 oznámením vo vestníku verejného obstarávania ako aj v Európskom vestníku verejného obstarávania.
Predpokladaná hodnota tejto zákazky bola stanovená na viac ako 11 mil. eur s DPH. Úspešní uchádzači ponúkli sumu o 871-tisíc, resp. o 850-tisíc eur nižšiu. V rámci prvej elektronickej aukcie svoje ponuky znížili o viac ako 20%. „Vzhľadom na to, že ide o rámcové dohody, dané sumy predstavujú horný limit, ktorý nemusí byť vyčerpaný. Ďalšiu úsporu očakávame aj pri tzv. sekundárnych elektronických aukciách medzi týmito dvomi úspešnými dodávateľmi,“ uviedol T. Drucker. Toto centrálne obstarávanie je realizované pre viac ako 100 zariadení. Okrem nemocníc (rozpočtových a príspevkových organizácií, či akciových spoločností v pôsobnosti rezortu zdravotníctva), ide aj o neziskové organizácie a štátne podniky v pôsobnosti rezortu. MZ SR očakáva, že prvé kusy centrálne zakúpenej kancelárskej techniky budú do nemocníc dodané ešte v prvom štvrťroku 2018.