Ministerstvo zdravotníctva SR: Články http://192.168.165.35/Lists/Stories/VsetkyClanky.aspx Informačný kanál RSS pre články ministerstvo zdravotníctva SR. Ministerstvo zdravotníctva SR Thu, 17 Jan 2019 01:14:54 GMT Generátor kanálov RSS služby Microsoft SharePoint Foundation 60 en-US MZSR Web: Články http://192.168.165.35/_layouts/images/siteIcon2.png http://192.168.165.35/Lists/Stories/VsetkyClanky.aspx Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov http://www.health.gov.sk/Clanok?skupinove-povolenia-na-terapeuticke-pouzitie-neregistrovanych-liekov Nadpis plný: Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov
Dátum článku: 17. 2. 2012
Obsah stručný:

Bleomycín, Etopozid, Karboplatina, Fluorouracil, Dakarbazin, Melfalan, Karmustín, Merkaptopurín...

]]>
Valenčík Ivan Thu, 19 Jan 2012 11:36:48 GMT http://www.health.gov.sk/Clanok?skupinove-povolenia-na-terapeuticke-pouzitie-neregistrovanych-liekov
Udelenie Ceny ministra zdravotníctva SR http://www.health.gov.sk/Clanok?udelenie-ceny-ministra-zdravotnictva-sr Nadpis plný: Udelenie Ceny ministra zdravotníctva SR
Dátum článku: 16. 5. 2011
Obsah stručný:
Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik odovzdá Cenu ministra zdravotníctva SR za nezištnú a obetavú pomoc slovenskému zdravotníctvu pánovi Guidovi Stöcklimu zo Švajčiarska, ktorý zorganizoval dodávky zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok do slovenských nemocníc a sociálnych zariadení. Týmto činom výrazne prispel ku...
]]>
mzsr Tue, 03 Jan 2012 12:28:33 GMT http://www.health.gov.sk/Clanok?udelenie-ceny-ministra-zdravotnictva-sr
Informačný deň k Rezidentskému štúdiu http://www.health.gov.sk/Clanok?rezidentske-den-informacny Nadpis plný: Informačný deň k Rezidentskému štúdiu
Dátum článku: 14. 1. 2019
Obsah stručný:

​Záujemcovia o Rezidentské štúdium mali dnes možnosť získať detailné informácie o tejto forme štúdia počas Informačného dňa k Rezidentskému štúdiu na Ministerstve zdravotníctva SR. Informačný deň otvoril štátny tajomník MZ SR Jaroslav Ridoško, ktorý zdôraznil, že rezort tento program spustil, nakoľko ho považuje za veľmi dôležitý krok k stabilizáciu počtu všeobecných lekárov a pediatrov.

]]>
Korgová Katarína Mon, 14 Jan 2019 12:40:17 GMT http://www.health.gov.sk/Clanok?rezidentske-den-informacny
Pod záštitou MZ SR sa uskutoční Informačný deň k Rezidentskému štúdiu http://www.health.gov.sk/Clanok?rezidentske-studium-info-den-pozvanka-20190114 Nadpis plný: Pod záštitou MZ SR sa uskutoční Informačný deň k Rezidentskému štúdiu
Dátum článku: 13. 12. 2018
Obsah stručný:

​14. januára 2019 (pondelok)  o 13.00 hod. v Kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR

]]>
Valenčík Ivan Thu, 13 Dec 2018 06:10:21 GMT http://www.health.gov.sk/Clanok?rezidentske-studium-info-den-pozvanka-20190114
Pracovné stretnutie zamerané na podporu implementácie pilotných štandardov pre ošetrovateľstvo do praxe „Efektívna cesta k prijatiu štandardu do vnútorného systému riadenia kvality organizácie“ http://www.health.gov.sk/Clanok?Sdtp-Humenne-8-10-1-2019 Nadpis plný: Pracovné stretnutie zamerané na podporu implementácie pilotných štandardov pre ošetrovateľstvo do praxe „Efektívna cesta k prijatiu štandardu do vnútorného systému riadenia kvality organizácie“
Dátum článku: 14. 1. 2019
Miesto konania: Humenné
]]>
Hečko Miroslav Mon, 14 Jan 2019 09:45:43 GMT http://www.health.gov.sk/Clanok?Sdtp-Humenne-8-10-1-2019
Zoznam kategorizovaných liekov 1.1.2019 – 31.1.2019 http://www.health.gov.sk/Clanok?lieky201901 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných liekov 1.1.2019 – 31.1.2019
Dátum článku: 27. 11. 2018
Obsah stručný:

​Zoznam kategorizovaných liekov 1.1.2019 – 31.1.2019

]]>
Hečko Miroslav Tue, 27 Nov 2018 14:06:05 GMT http://www.health.gov.sk/Clanok?lieky201901
V pondelok až piatok od 10.00 do 12.00 hod. sa môžu dostaviť splnomocnené osoby za príslušné spoločnosti na podpis zmluvy o elektronickej komunikácii vo veci kategorizácie http://www.health.gov.sk/Clanok?splnomocnene-osoby-20190111 Nadpis plný: V pondelok až piatok od 10.00 do 12.00 hod. sa môžu dostaviť splnomocnené osoby za príslušné spoločnosti na podpis zmluvy o elektronickej komunikácii vo veci kategorizácie
Dátum článku: 11. 1. 2019
]]>
Valenčík Ivan Fri, 11 Jan 2019 10:05:29 GMT http://www.health.gov.sk/Clanok?splnomocnene-osoby-20190111
Príkaz ministerky zdravotníctva SR č. 2/2018 http://www.health.gov.sk/Clanok?Prikaz-2-2018 Nadpis plný: Príkaz ministerky zdravotníctva SR č. 2/2018
Dátum článku: 9. 10. 2018
]]>
Valenčík Ivan Tue, 09 Oct 2018 11:32:09 GMT http://www.health.gov.sk/Clanok?Prikaz-2-2018
Rok prevencie: Vláda schválila akčné plány Národného plánu kontroly infekčných ochorení http://www.health.gov.sk/Clanok?vlada-plan-kontroly-infekcnych Nadpis plný: Rok prevencie: Vláda schválila akčné plány Národného plánu kontroly infekčných ochorení
Dátum článku: 9. 1. 2019
Obsah stručný:

​​Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR plánujú do roku 2020 zoptimalizovať národnú stratégiu na kontrolu infekčných ochorení na Slovensku. Sľubujú si od toho posilnenie schopnosti  včasne definovať prevenciu a reakciu na infekčné choroby a zlepšenie úrovne verejného zdravia na Slovensku.

]]>
Korgová Katarína Wed, 09 Jan 2019 11:26:06 GMT http://www.health.gov.sk/Clanok?vlada-plan-kontroly-infekcnych
Rok prevencie: Vláda schválila akčné plány Národného onkologického programu SR http://www.health.gov.sk/Clanok?vlada-onkologicky-akcne-plany Nadpis plný: Rok prevencie: Vláda schválila akčné plány Národného onkologického programu SR
Dátum článku: 9. 1. 2019
Obsah stručný:

​Slovensko už má strategický plán opatrení na zníženie výskytu nádorových ochorení, ako aj na zlepšenie kvality života  pacientov s touto diagnózou. Vláda dnes schválila Akčné plány Národného onkologického programu SR.

]]>
Korgová Katarína Wed, 09 Jan 2019 10:42:54 GMT http://www.health.gov.sk/Clanok?vlada-onkologicky-akcne-plany
Zoznam kategorizovaných dietetických potravín 1.1.2019 – 31.3.2019 http://www.health.gov.sk/Clanok?zkdp201901 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných dietetických potravín 1.1.2019 – 31.3.2019
Dátum článku: 29. 11. 2018
]]>
Valenčík Ivan Thu, 29 Nov 2018 11:36:02 GMT http://www.health.gov.sk/Clanok?zkdp201901
Študenti zubného lekárstva pracujú v nových priestoroch http://www.health.gov.sk/Clanok?SZU-MZSR-stomatologia Nadpis plný: Študenti zubného lekárstva pracujú v nových priestoroch
Dátum článku: 8. 1. 2019
Obsah stručný:

​Budúci zubní lekári majú nové priestory na vykonávanie svojej praxe. Moderné zubnolekárske súpravy sú súčasťou ich praktickej výučby na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. MZ SR poskytlo na vybudovanie pracoviska pre študentov finančné prostriedky z kapitálových výdavkov vo výške takmer 400 000 eur.

Miesto konania: Bratislava
]]>
Slováková Eva Tue, 08 Jan 2019 15:08:28 GMT http://www.health.gov.sk/Clanok?SZU-MZSR-stomatologia