Ministerstvo zdravotníctva SR: Články http://192.168.165.35/Lists/Stories/VsetkyClanky.aspx Informačný kanál RSS pre články ministerstvo zdravotníctva SR. Ministerstvo zdravotníctva SR Tue, 23 Jan 2018 17:59:08 GMT Generátor kanálov RSS služby Microsoft SharePoint Foundation 60 en-US MZSR Web: Články http://192.168.165.35/_layouts/images/siteIcon2.png http://192.168.165.35/Lists/Stories/VsetkyClanky.aspx Národné centrum zdravotníckych informácií – výberové konanie na obsadenie miest členov štatutárneho orgánu – generálneho a výkonného riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie http://www.health.gov.sk/Clanok?projrkty-nczi Nadpis plný: Národné centrum zdravotníckych informácií – výberové konanie na obsadenie miest členov štatutárneho orgánu – generálneho a výkonného riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie
Dátum článku: 23. 1. 2018
Obsah stručný:
Uchádzač Projekt Ing. Peter Blaškovitš   Ing. Peter Bielik
]]>
Valenčík Ivan Tue, 23 Jan 2018 11:19:00 GMT http://www.health.gov.sk/Clanok?projrkty-nczi
Nemocnica Rázsochy – výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie http://www.health.gov.sk/Clanok?projekty-nemocnica-razsochy Nadpis plný: Nemocnica Rázsochy – výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie
Dátum článku: 23. 1. 2018
Obsah stručný:
Uchádzač Projekt Ing. Zita Táborská   Ing. arch. Martin Gajdoš   Ing. Miroslav Kubánka
]]>
Valenčík Ivan Tue, 23 Jan 2018 11:16:59 GMT http://www.health.gov.sk/Clanok?projekty-nemocnica-razsochy
Univerzitná nemocnica Bratislava – výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – ekonomického riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie http://www.health.gov.sk/Clanok?Projekt-Kocurek Nadpis plný: Univerzitná nemocnica Bratislava – výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – ekonomického riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie
Dátum článku: 23. 1. 2018
Obsah stručný:
Uchádzač Projekt Ing. Vladimír Kocúrek
]]>
Valenčík Ivan Tue, 23 Jan 2018 10:19:34 GMT http://www.health.gov.sk/Clanok?Projekt-Kocurek
Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov http://www.health.gov.sk/Clanok?skupinove-povolenia-na-terapeuticke-pouzitie-neregistrovanych-liekov Nadpis plný: Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov
Dátum článku: 17. 2. 2012
Obsah stručný:

Bleomycín, Etopozid, Karboplatina, Fluorouracil, Dakarbazin, Melfalan, Karmustín, Merkaptopurín...

]]>
Valenčík Ivan Thu, 19 Jan 2012 11:36:48 GMT http://www.health.gov.sk/Clanok?skupinove-povolenia-na-terapeuticke-pouzitie-neregistrovanych-liekov
Výsledok výberového konania na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – ekonomického riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Univerzitná nemocnica Bratislava http://www.health.gov.sk/Clanok?uverejnenie-vysledku-VK-ER-UN-Bratislava Nadpis plný: Výsledok výberového konania na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – ekonomického riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Univerzitná nemocnica Bratislava
Dátum článku: 23. 1. 2018
Obsah stručný:
Výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – ekonomického riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Univerzitná nemocnica Bratislava sa uskutočnilo v dňoch 12. a 19. januára 2018 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásili dvaja uchádzači; jeden uchádzač z výberového konania odstúpil. Výberového konania sa zúčastnil
]]>
Valenčík Ivan Tue, 23 Jan 2018 07:44:12 GMT http://www.health.gov.sk/Clanok?uverejnenie-vysledku-VK-ER-UN-Bratislava
Výberové konanie na obsadenie funkcií predsedu a členov dozornej rady štátneho podniku Špecializovaný liečebný ústav Marína, so sídlom Sládkovičova 3/311, 962 37 Kováčová http://www.health.gov.sk/Clanok?vk-dozorna-rada-marina-kovacova Nadpis plný: Výberové konanie na obsadenie funkcií predsedu a členov dozornej rady štátneho podniku Špecializovaný liečebný ústav Marína, so sídlom Sládkovičova 3/311, 962 37 Kováčová
Dátum článku: 22. 1. 2018
Obsah stručný:
Minister zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií predsedu a členov dozornej rady štátneho podniku Špecializovaný liečebný ústav Marína, so sídlom Sládkovičova 3/311, 962 37 Kováčová Požadované (neodpustiteľné) kvalifikačné predpoklady a požiadavky: 1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 2. Odborná prax 5 rokov po ukončení VŠ druhého stupňa 3. Bezúhonnosť Špecifické kritériá a požiadavky: Ovládanie
]]>
Valenčík Ivan Mon, 22 Jan 2018 08:58:41 GMT http://www.health.gov.sk/Clanok?vk-dozorna-rada-marina-kovacova
Výsledok výberového konania na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – výkonného riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Národné centrum zdravotníckych informácií Bratislava http://www.health.gov.sk/Clanok?uverejnenie-vysledku-VK-VR-NCZI Nadpis plný: Výsledok výberového konania na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – výkonného riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Národné centrum zdravotníckych informácií Bratislava
Dátum článku: 22. 1. 2018
Obsah stručný:
Výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – výkonného riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Národné centrum zdravotníckych informácií Bratislava sa uskutočnilo v dňoch 12. a 19. januára 2018 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý sa v stanovenom termíne do predmetného výberového konania prihlásil a zároveň
]]>
Valenčík Ivan Mon, 22 Jan 2018 05:34:50 GMT http://www.health.gov.sk/Clanok?uverejnenie-vysledku-VK-VR-NCZI
Výsledok výberového konania na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica Rázsochy http://www.health.gov.sk/Clanok?uverejnenie-vysledku-VK-GR-NR Nadpis plný: Výsledok výberového konania na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica Rázsochy
Dátum článku: 22. 1. 2018
Obsah stručný:
Výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica Rázsochy sa uskutočnilo v dňoch 12. a 19. januára 2018 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Do výberového konania sa prihlásili štyria uchádzači. Jeden uchádzač z výberového konania odstúpil. Výberového konania sa zúčastnili traja uchádzači, ktorí zároveň
]]>
Valenčík Ivan Mon, 22 Jan 2018 05:33:04 GMT http://www.health.gov.sk/Clanok?uverejnenie-vysledku-VK-GR-NR
Výsledok výberového konania na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Národné centrum zdravotníckych informácií Bratislava http://www.health.gov.sk/Clanok?uverejnenie-vysledku-VK-GR-NCZI Nadpis plný: Výsledok výberového konania na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Národné centrum zdravotníckych informácií Bratislava
Dátum článku: 22. 1. 2018
Obsah stručný:
Výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Národné centrum zdravotníckych informácií Bratislava sa uskutočnilo v dňoch 12. a 19. januára 2018 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý sa v stanovenom termíne do predmetného výberového konania prihlásil a zároveň
]]>
Valenčík Ivan Mon, 22 Jan 2018 05:30:55 GMT http://www.health.gov.sk/Clanok?uverejnenie-vysledku-VK-GR-NCZI
Kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov http://www.health.gov.sk/Clanok?kategorizacia-specialnych-zdravotnickych-materialov Nadpis plný: Kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov
Obsah stručný:

​Kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

]]>
Hečko Miroslav Wed, 11 Jan 2012 15:51:51 GMT http://www.health.gov.sk/Clanok?kategorizacia-specialnych-zdravotnickych-materialov
Kategorizácia zdravotníckych pomôcok http://www.health.gov.sk/Clanok?kategorizacia-zdravotnickych-pomocok Nadpis plný: Kategorizácia zdravotníckych pomôcok
Obsah stručný:

​Kategorizácia zdravotníckych pomôcok

]]>
Hečko Miroslav Wed, 11 Jan 2012 15:27:35 GMT http://www.health.gov.sk/Clanok?kategorizacia-zdravotnickych-pomocok