Ministerstvo zdravotníctva SR: Stránky http://192.168.165.35/SitePages/Forms/VsetkyStranky.aspx Informačný kanál RSS pre stránky Ministerstva zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva SR Thu, 17 Jan 2019 01:14:59 GMT Generátor kanálov RSS služby Microsoft SharePoint Foundation 60 en-US MZSR Web: Stránky http://192.168.165.35/_layouts/images/siteIcon2.png http://192.168.165.35/SitePages/Forms/VsetkyStranky.aspx oddlzovane-zz-ukoncenie-verifilacie http://www.health.gov.sk/?oddlzovane-zz-ukoncenie-verifilacie Titulok: Informácia o ukončení verifikácie záväzkov/pohľadávok pred druhou etapou oddlženia a o ďalšom postupe ]]> Valenčík Ivan Wed, 16 Jan 2019 10:54:55 GMT http://www.health.gov.sk/?oddlzovane-zz-ukoncenie-verifilacie oddlzovane-zz http://www.health.gov.sk/?oddlzovane-zz Titulok: ODDLŽOVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ ]]> Valenčík Ivan Tue, 05 Dec 2017 10:40:21 GMT http://www.health.gov.sk/?oddlzovane-zz rezidenti-vzdelavacie-ustanovizne http://www.health.gov.sk/?rezidenti-vzdelavacie-ustanovizne Titulok: VZDELÁVACIE USTANOVIZNE ]]> Valenčík Ivan Wed, 26 Oct 2016 11:15:06 GMT http://www.health.gov.sk/?rezidenti-vzdelavacie-ustanovizne rezidenti-archiv http://www.health.gov.sk/?rezidenti-archiv Titulok: Archív ]]> Hečko Miroslav Tue, 03 May 2016 08:47:18 GMT http://www.health.gov.sk/?rezidenti-archiv rezidenti http://www.health.gov.sk/?rezidenti Titulok: REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM ]]> Valenčík Ivan Wed, 18 Jul 2018 05:29:33 GMT http://www.health.gov.sk/?rezidenti rezidenti-specializacne-odbory-podla-samospravnych-krajov http://www.health.gov.sk/?rezidenti-specializacne-odbory-podla-samospravnych-krajov Titulok: Zoznam špecializačných odborov podľa samosprávnych krajov (§ 39b ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch) ]]> Valenčík Ivan Wed, 18 Jul 2018 05:56:34 GMT http://www.health.gov.sk/?rezidenti-specializacne-odbory-podla-samospravnych-krajov zlozky-emisie-tabakovych-vyrobkov http://www.health.gov.sk/?informacie-o-zlozkach-emisiach-tabakovych-vyrobkov-a-elektronickych-cigariet-urcenych-na-predaj-v-sr Titulok: Informácie o zložkách a emisiách tabakových výrobkov a elektronických cigariet určených na predaj v SR ]]> Valenčík Ivan Tue, 15 Jan 2019 08:40:53 GMT http://www.health.gov.sk/?informacie-o-zlozkach-emisiach-tabakovych-vyrobkov-a-elektronickych-cigariet-urcenych-na-predaj-v-sr Farmaceuticke-spolocnosti-2 http://www.health.gov.sk/?Farmaceuticke-spolocnosti-2 Titulok: Farmaceutické spoločnosti ]]> Hečko Miroslav Mon, 26 Mar 2018 11:58:32 GMT http://www.health.gov.sk/?Farmaceuticke-spolocnosti-2 Zdravotnicke-stretnutia-2 http://www.health.gov.sk/?Zdravotnicke-stretnutia-2 Titulok: Zdravotnícke stretnutia ]]> Hečko Miroslav Mon, 26 Mar 2018 12:00:45 GMT http://www.health.gov.sk/?Zdravotnicke-stretnutia-2 ismol http://www.health.gov.sk/?ismol Titulok: ISMOL - Informačný systém na mimoriadne objednávanie liekov ]]> Hečko Miroslav Fri, 17 Mar 2017 09:29:58 GMT http://www.health.gov.sk/?ismol institut-zdravotnej-politiky http://www.health.gov.sk/?institut-zdravotnej-politiky Titulok: O inštitúte zdravotnej politiky ]]> Hečko Miroslav Tue, 16 Jul 2013 13:22:05 GMT http://www.health.gov.sk/?institut-zdravotnej-politiky izp3 http://www.health.gov.sk/?izp3 Titulok: Naše projekty ]]> Valenčík Ivan Mon, 14 Jul 2014 11:48:22 GMT http://www.health.gov.sk/?izp3