Ministerstvo zdravotníctva SR: Stránky http://192.168.165.35/SitePages/Forms/VsetkyStranky.aspx Informačný kanál RSS pre stránky Ministerstva zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva SR Tue, 23 Oct 2018 12:41:08 GMT Generátor kanálov RSS služby Microsoft SharePoint Foundation 60 en-US MZSR Web: Stránky http://192.168.165.35/_layouts/images/siteIcon2.png http://192.168.165.35/SitePages/Forms/VsetkyStranky.aspx PovolenieNaVyuzivaniePrirodnychLiecivychAMineralnyralnychZdrojov2 http://www.health.gov.sk/?povolenie-na-vyuzivanie-prirodnych-liecivych-a-mineralnych-zdrojov-2 Titulok: Povolenie na využívanie prírodných liečivých a minerálnych zdrojov ]]> Hečko Miroslav Wed, 07 Aug 2013 10:55:27 GMT http://www.health.gov.sk/?povolenie-na-vyuzivanie-prirodnych-liecivych-a-mineralnych-zdrojov-2 izp3 http://www.health.gov.sk/?izp3 Titulok: Naše projekty ]]> Valenčík Ivan Mon, 14 Jul 2014 11:48:22 GMT http://www.health.gov.sk/?izp3 HlavniOdbornici http://www.health.gov.sk/?hlavni-odbornici Titulok: Hlavní a krajskí odborníci ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:03:35 GMT http://www.health.gov.sk/?hlavni-odbornici VzoryZiadostiOAkreditaciu http://www.health.gov.sk/?vzory-ziadosti-o-akreditaciu Titulok: Vzory žiadostí o akreditáciu ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 08:57:19 GMT http://www.health.gov.sk/?vzory-ziadosti-o-akreditaciu PodmienkyAkreditaciePreKurzInstruktoraPrvejPomoci http://www.health.gov.sk/?podmienky-akreditacie-pre-kurz-instruktora-prvej-pomoci Titulok: Podmienky akreditácie pre kurz inštruktora prvej pomoci ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 08:57:17 GMT http://www.health.gov.sk/?podmienky-akreditacie-pre-kurz-instruktora-prvej-pomoci vzdelavanie-vzorziadosti http://www.health.gov.sk/?vzdelavanie-vzorziadosti Titulok: Vzory žiadostí o akreditáciu ]]> Valenčík Ivan Wed, 17 Oct 2012 09:05:59 GMT http://www.health.gov.sk/?vzdelavanie-vzorziadosti Akreditacia http://www.health.gov.sk/?akreditacia Titulok: Akreditácia ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:02:59 GMT http://www.health.gov.sk/?akreditacia AkreditacnaKomisia http://www.health.gov.sk/?akreditacna-komisia Titulok: Akreditačná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:08:08 GMT http://www.health.gov.sk/?akreditacna-komisia pohotovosti-po-novom http://www.health.gov.sk/?pohotovosti-po-novom Titulok: NOVÁ SIEŤ POHOTOVOSTÍ ]]> Valenčík Ivan Thu, 28 Jun 2018 05:30:05 GMT http://www.health.gov.sk/?pohotovosti-po-novom ismol http://www.health.gov.sk/?ismol Titulok: ISMOL - Informačný systém na mimoriadne objednávanie liekov ]]> Hečko Miroslav Fri, 17 Mar 2017 09:29:58 GMT http://www.health.gov.sk/?ismol Farmaceuticke-spolocnosti-2 http://www.health.gov.sk/?Farmaceuticke-spolocnosti-2 Titulok: Farmaceutické spoločnosti ]]> Hečko Miroslav Mon, 26 Mar 2018 11:58:32 GMT http://www.health.gov.sk/?Farmaceuticke-spolocnosti-2 Zdravotnicke-stretnutia-2 http://www.health.gov.sk/?Zdravotnicke-stretnutia-2 Titulok: Zdravotnícke stretnutia ]]> Hečko Miroslav Mon, 26 Mar 2018 12:00:45 GMT http://www.health.gov.sk/?Zdravotnicke-stretnutia-2