Ministerstvo zdravotníctva SR: Stránky http://192.168.165.35/SitePages/Forms/VsetkyStranky.aspx Informačný kanál RSS pre stránky Ministerstva zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva SR Tue, 23 Jan 2018 17:59:03 GMT Generátor kanálov RSS služby Microsoft SharePoint Foundation 60 en-US MZSR Web: Stránky http://192.168.165.35/_layouts/images/siteIcon2.png http://192.168.165.35/SitePages/Forms/VsetkyStranky.aspx izp7 http://www.health.gov.sk/?izp7 Titulok: Dáta a dátové reporty ]]> Valenčík Ivan Mon, 11 Aug 2014 11:31:17 GMT http://www.health.gov.sk/?izp7 izp71 http://www.health.gov.sk/?izp71 Titulok: Individualizované dáta o úhradách zdravotných poisťovní za ústavnú zdravotnú starostlivosť a lieky. ]]> Valenčík Ivan Tue, 23 Jan 2018 09:24:21 GMT http://www.health.gov.sk/?izp71 zriedkave-choroby-komisoa-rd http://www.health.gov.sk/?zriedkave-choroby-komisoa-rd Titulok: Zoznam členov Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zriedkavé choroby (Rare Diseases – RD) ku dňu 15.03.2017 ]]> Valenčík Ivan Wed, 06 May 2015 10:26:27 GMT http://www.health.gov.sk/?zriedkave-choroby-komisoa-rd HlavniOdbornici http://www.health.gov.sk/?hlavni-odbornici Titulok: Hlavní a krajskí odborníci ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:03:35 GMT http://www.health.gov.sk/?hlavni-odbornici izp-obstaravanie-rtg http://www.health.gov.sk/?izp-obstaravanie-rtg Titulok: Technické špecifikácie pre RTG techniku ]]> Valenčík Ivan Thu, 23 Nov 2017 06:11:05 GMT http://www.health.gov.sk/?izp-obstaravanie-rtg uznavanie-kvalifikacii-uznavanie-dokladov http://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-uznavanie-dokladov Titulok: Uznávanie dokladov o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania získaných mimo územia SR ]]> Valenčík Ivan Tue, 19 Jan 2016 06:16:38 GMT http://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-uznavanie-dokladov VeduciZamestnanci3 http://www.health.gov.sk/?veduci-zamestnanci-3 Titulok: Vedúci zamestnanci ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:38 GMT http://www.health.gov.sk/?veduci-zamestnanci-3 izp-vzdelavanie http://www.health.gov.sk/?izp-vzdelavanie Titulok: Vzdelávanie ]]> Valenčík Ivan Mon, 08 Jan 2018 10:51:40 GMT http://www.health.gov.sk/?izp-vzdelavanie izp-vzdelavanie-02 http://www.health.gov.sk/?izp-vzdelavanie-02 Titulok: Národný projekt Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy ]]> Valenčík Ivan Wed, 17 Jan 2018 05:58:33 GMT http://www.health.gov.sk/?izp-vzdelavanie-02 izp-vzdelavanie-01 http://www.health.gov.sk/?izp-vzdelavanie-01 Titulok: O projekte ]]> Valenčík Ivan Wed, 17 Jan 2018 05:55:25 GMT http://www.health.gov.sk/?izp-vzdelavanie-01 ZoznamOdbornychPracovnychSkupin http://www.health.gov.sk/?zoznam-odbornych-pracovnych-skupin Titulok: Zoznam členov odborných pracovných skupín pre anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny liečiv ]]> mzsr Tue, 03 Jan 2012 09:07:14 GMT http://www.health.gov.sk/?zoznam-odbornych-pracovnych-skupin NoNajomVypozicka http://www.health.gov.sk/?No-Najom-Vypozicka Titulok: Neziskové organizácie – nájom výpožička, predaj prioritného majetku - zverejňovanie ]]> Hečko Miroslav Mon, 15 Jan 2018 13:49:30 GMT http://www.health.gov.sk/?No-Najom-Vypozicka ikz-ochranne-pasma http://www.health.gov.sk/?ikz-ochranne-pasma Titulok: Ochranné pásma ]]> Valenčík Ivan Wed, 07 Oct 2015 09:58:28 GMT http://www.health.gov.sk/?ikz-ochranne-pasma