Hľadali ste: Informácie

Stránky a články

Počet výsledkov: 1400

 1. PROGRAM V ROKOCH 2014, 2015 a 2016 ... EÚ a zmenou dizajnu vzdelávania Ministerstvo zdravotníctva SR ... dosiahlo výrazné zvýšenie záujmu o štúdium v oboch ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 18. júla 2018  Veľkosť: 70 KB
  http://www.health.gov.sk/?rezidenti-archiv

 2. Zoznam samosprávnych krajov – kontakty ako pomoc pre rezidentov pri zabezpečovaní všeobecných ambulancii po skončení špecializačného štúdia ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 6. augusta 2018  Veľkosť: 74 KB
  http://www.health.gov.sk/?samospravne-kraje-kontakty-pre-rezidentov

 3. Inšpektorát kúpeľov a žriediel je na Ministerstve zdravotníctva SR zriadený na zabezpečenie celoštátneho dozoru nad dodržiavaním povinností a opatrení určených podľa zákona č. ... zákon č. 538/2005 Z. z ...
  Dátum: 19. júla 2018  Veľkosť: 83 KB
  http://www.health.gov.sk/?inspektorat-kupelov-a-zriediel-1

 4. Využívatelia uznaných prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov na Slovensku ... Povolené množstvo na využívanie v l.s-1 ... Slovenské pramene a žriedla, a.s. Budiš ...
  Dátum: 19. júla 2018  Veľkosť: 118 KB
  http://www.health.gov.sk/?ikz-vyuzivatelia-prirodnych-zdrojov

 5. catering na termín 27.4.2018 ... servis služ. vozidla MZ SR BA 541 RU ... fotodokumentácia a video záznam pozemkových stavebných objedktov ... areálu Univerzitnej nemocnice BA, lokalita Rázsochy. ...
  Dátum: 19. júla 2018  Veľkosť: 119 KB
  http://www.health.gov.sk/?objednavky-2018-3

 6. Zdravotnicke-stretnutia-2 ... stretnutia - september 2018 ... stretnutia - august 2018 ... stretnutia - júl 2018 ... stretnutia - jún 2018 ... ​Zdravotnícke stretnutia - máj 2018 ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 10. októbra 2018  Veľkosť: 72 KB
  http://www.health.gov.sk/?Zdravotnicke-stretnutia-2

Strana 1 z 234 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 80 120 160 200 230 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 1000

 1. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) dalo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh Zoznamu liečiv a liekov a dietetických potravín plne uhrádzaných alebo ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 50 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/lieky/lieky2007/degresivna marza.doc

 2. DocumentLibrary ... Site Actions ... This page location is: ... MZSR Web ... Všetky položky ... IKZ ... English ... SFLP ... Pictures ... Obrázky webu ... Libraries ... Stránky ... Vestníky ... Lists ... Články ... Hlavné menu ... FAQ ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 16. októbra 2018  Veľkosť: 0 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/Forms/AllItems.aspx

 3. možnosť generickej substitúcie v rozsahu vyhlášky ... povinná generická preskripcia v rozsahu liečiv ... mesačne sprístupni elektronicky predpisujúcemu lekárovi informácie o tom, aký konkrétny liek, bol ...
  Dátum: 3. januára 2012  Veľkosť: 198 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/preskripcia.pptx

 4. Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie ... alebo názov a sídlo právnickej alebo fyzickej osoby: ... Predmet pôvodnej žiadosti o informáciu (aká informácia bola požadovaná): ...
  Dátum: 27. februára 2013  Veľkosť: 34 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/tlacove_spravy/211_priloha3.doc

 5. Vidíte potrebu finančne efektívnych skríningových programov na skoré odhalenie sluchových ... daných porúch prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií. V ročnom výkaze o činnosti ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 34 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/diskusny_prispevok.doc

 6. Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity ... výmena informácií, skúseností a poznatkov o hlavných výzvach vo verejnom zdravotníctve ... doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH ...
  Dátum: 19. októbra 2011  Veľkosť: 5861 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/dni_vychovy.doc

Strana 1 z 167 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100 130 > >>