Hľadali ste: Informácie

Stránky a články

Počet výsledkov: 1500

 1. Na výkon odborných pracovných činností iného zdravotníckeho pracovníka, ak ide o povolania, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik, a laboratórny ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 26. novembra 2018  Veľkosť: 69 KB
  http://www.health.gov.sk/?iny-zdravotnicky-pracovnik

 2. Cvičenia OKM a konferencie medicíny katastrof ... XXI. ročníka medzinárodnej konferencie Medicína katastrof konanej 24. až 26. ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 26. novembra 2018  Veľkosť: 71 KB
  http://www.health.gov.sk/?cvicenia-okm

 3. Kalendár stretnutí s farmaceutickými firmami, zasadnutí kategorizačných komisií a kategorizačných rád - december 2018 ... MZ SR zasadačka č.119/I. posch. ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 30. novembra 2018  Veľkosť: 74 KB
  http://www.health.gov.sk/?kalendar201812

 4. Na výkon odborných pracovných činností v povolaní sanitár sa vyžaduje získanie stredného odborného vzdelania v učebnom odbore sanitár, ktoré je v ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 26. novembra 2018  Veľkosť: 71 KB
  http://www.health.gov.sk/?sanitar

 5. Závery a odporúčania XXI. ročníka medzinárodnej konferencie Medicína katastrof konanej 24. až 26. októbra 2018 v Tatranských Matliaroch v Slovenskej republike ... na oblasť ochrany zdravia a poskytovanie ...
  Dátum: 26. novembra 2018  Veľkosť: 77 KB
  http://www.health.gov.sk/?okm-cvicenie-2018

 6. Podrobnejšie informácie o vysokoškolskom štúdiu v študijných odboroch, liečebná pedagogika ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 68 KB
  http://www.health.gov.sk/?logoped

Strana 1 z 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 80 120 170 210 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 1100

 1. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) dalo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh Zoznamu liečiv a liekov a dietetických potravín plne uhrádzaných alebo ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 50 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/lieky/lieky2007/degresivna marza.doc

 2. DocumentLibrary ... Site Actions ... This page location is: ... MZSR Web ... Všetky položky ... IKZ ... English ... SFLP ... Pictures ... Obrázky webu ... Libraries ... Stránky ... Vestníky ... Lists ... Články ... Hlavné menu ... FAQ ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 18. januára 2019  Veľkosť: 0 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/Forms/AllItems.aspx

 3. možnosť generickej substitúcie v rozsahu vyhlášky ... povinná generická preskripcia v rozsahu liečiv ... mesačne sprístupni elektronicky predpisujúcemu lekárovi informácie o tom, aký konkrétny liek, bol ...
  Dátum: 3. januára 2012  Veľkosť: 198 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/preskripcia.pptx

 4. Vidíte potrebu finančne efektívnych skríningových programov na skoré odhalenie sluchových ... daných porúch prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií. V ročnom výkaze o činnosti ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 34 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/diskusny_prispevok.doc

 5. Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie ... alebo názov a sídlo právnickej alebo fyzickej osoby: ... Predmet pôvodnej žiadosti o informáciu (aká informácia bola požadovaná): ...
  Dátum: 27. februára 2013  Veľkosť: 34 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/tlacove_spravy/211_priloha3.doc

 6. Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity ... výmena informácií, skúseností a poznatkov o hlavných výzvach vo verejnom zdravotníctve ... doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH ...
  Dátum: 19. októbra 2011  Veľkosť: 5861 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/dni_vychovy.doc

Strana 1 z 184 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 90 120 150 180 > >>