Hľadali ste: Informácie

Stránky a články

Počet výsledkov: 1400

 1. Kalendár stretnutí s farmaceutickými firmami, zasadnutí kategorizačných komisií a kategorizačných rád - február 2019 ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 4. apríla 2018  Veľkosť: 72 KB
  http://www.health.gov.sk/?kalendar201902

 2. Kalendár stretnutí s farmaceutickými firmami, zasadnutí kategorizačných komisií a kategorizačných rád - marec 2019 ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 4. apríla 2018  Veľkosť: 72 KB
  http://www.health.gov.sk/?kalendar201903

 3. Kalendár stretnutí s farmaceutickými firmami, zasadnutí kategorizačných komisií a kategorizačných rád - apríl 2019 ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 4. apríla 2018  Veľkosť: 72 KB
  http://www.health.gov.sk/?kalendar201904

 4. Kalendár stretnutí s farmaceutickými firmami, zasadnutí kategorizačných komisií a kategorizačných rád - máj 2019 ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 4. apríla 2018  Veľkosť: 72 KB
  http://www.health.gov.sk/?kalendar201905

 5. Kalendár stretnutí s farmaceutickými firmami, zasadnutí kategorizačných komisií a kategorizačných rád - jún 2019 ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 4. apríla 2018  Veľkosť: 72 KB
  http://www.health.gov.sk/?kalendar201906

 6. Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2001 na lokalitách Lučivná, Horný Smokovec, Nový Smokovec, Štós a Štrbské Pleso ... Využívatelia klimatických podmienok priaznivých na liečenie v ...
  Dátum: 10. februára 2015  Veľkosť: 79 KB
  http://www.health.gov.sk/?zs-ikz-vyhodnotenie-2001

Strana 1 z 234 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 80 120 160 200 230 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 1000

 1. DocumentLibrary ... Site Actions ... This page location is: ... MZSR Web ... Všetky položky ... IKZ ... English ... SFLP ... Pictures ... Obrázky webu ... Libraries ... Stránky ... Vestníky ... Lists ... Články ... Hlavné menu ... FAQ ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 20. apríla 2018  Veľkosť: 0 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/Forms/AllItems.aspx

 2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) dalo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh Zoznamu liečiv a liekov a dietetických potravín plne uhrádzaných alebo ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 50 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/lieky/lieky2007/degresivna marza.doc

 3. možnosť generickej substitúcie v rozsahu vyhlášky ... povinná generická preskripcia v rozsahu liečiv ... mesačne sprístupni elektronicky predpisujúcemu lekárovi informácie o tom, aký konkrétny liek, bol ...
  Dátum: 3. januára 2012  Veľkosť: 198 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/preskripcia.pptx

 4. Vidíte potrebu finančne efektívnych skríningových programov na skoré odhalenie sluchových ... daných porúch prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií. V ročnom výkaze o činnosti ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 34 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/diskusny_prispevok.doc

 5. Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity ... výmena informácií, skúseností a poznatkov o hlavných výzvach vo verejnom zdravotníctve ... doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH ...
  Dátum: 19. októbra 2011  Veľkosť: 5861 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/dni_vychovy.doc

 6. Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie ... alebo názov a sídlo právnickej alebo fyzickej osoby: ... Predmet pôvodnej žiadosti o informáciu (aká informácia bola požadovaná): ...
  Dátum: 27. februára 2013  Veľkosť: 34 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/tlacove_spravy/211_priloha3.doc

Strana 1 z 167 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100 130 > >>