Hľadali ste: Informácie

Stránky a články

Počet výsledkov: 1300

 1. Verejné zdravotné poistenie – vykazovanie a platenie ... Preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie od 1. januára 2017​​ ... vykazy-od-1-2-2015.rtf ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 21. decembra 2017  Veľkosť: 71 KB
  http://www.health.gov.sk/?tabulka-platenia-zdravotneho-poistenia

 2. Christpfos Columbus Blvd 1 1540 Sofia ... nám. Hraničiarov 35 831 03 Bratislava ... Námestie Biely kríž 1110/1 83102 Bratislava-Nové Mesto ... Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava ...
  Dátum: 21. decembra 2017  Veľkosť: 98 KB
  http://www.health.gov.sk/?faktury-2017-10

 3. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava ... Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ... Šafárikovo námestie 4 811 02 Bratislava ... Námestie Biely kríž 1110/1 83102 ...
  Dátum: 21. decembra 2017  Veľkosť: 105 KB
  http://www.health.gov.sk/?faktury-2017-11

 4. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava ... Pod Furčou 7 040 01 Košice ... Osuského 1649/38 85103 Bratislava-Petržalka ... Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava ... Poskytnutie podpornych sluzieb pre EIS za obdobie 09/2017 ...
  Dátum: 21. decembra 2017  Veľkosť: 96 KB
  http://www.health.gov.sk/?faktury-2017-9

 5. Faktúry 2017 - CN, PP, ZZPP, DFZ, OST ... Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava ... Uzbecká 16/11743, 821 07 Bratislava ... Tr.SNP 1, 040 66 Košice ... Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica ...
  Dátum: 21. decembra 2017  Veľkosť: 113 KB
  http://www.health.gov.sk/?faktury-2017-0

 6. Tel.: ++421 2 593 73 111 ... Fax.: ++421 2 547 77 983 ... Telefónny zoznam MZ SR - podľa mena ... Národné centrum zdravotníckych informácií ... medialne-informacie ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 15. januára 2018  Veľkosť: 71 KB
  http://www.health.gov.sk/?kontakt-1

Strana 1 z 217 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 110 140 180 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 1000

 1. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) dalo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh Zoznamu liečiv a liekov a dietetických potravín plne uhrádzaných alebo ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 50 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/lieky/lieky2007/degresivna marza.doc

 2. DocumentLibrary ... Site Actions ... This page location is: ... MZSR Web ... Všetky položky ... IKZ ... English ... SFLP ... Pictures ... Obrázky webu ... Libraries ... Stránky ... Vestníky ... Lists ... Články ... Hlavné menu ... FAQ ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 8. januára 2018  Veľkosť: 0 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/Forms/AllItems.aspx

 3. možnosť generickej substitúcie v rozsahu vyhlášky ... povinná generická preskripcia v rozsahu liečiv ... mesačne sprístupni elektronicky predpisujúcemu lekárovi informácie o tom, aký konkrétny liek, bol ...
  Dátum: 3. januára 2012  Veľkosť: 198 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/preskripcia.pptx

 4. Vidíte potrebu finančne efektívnych skríningových programov na skoré odhalenie sluchových ... daných porúch prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií. V ročnom výkaze o činnosti ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 34 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/diskusny_prispevok.doc

 5. Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity ... výmena informácií, skúseností a poznatkov o hlavných výzvach vo verejnom zdravotníctve ... doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH ...
  Dátum: 19. októbra 2011  Veľkosť: 5861 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/dni_vychovy.doc

 6. Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie ... alebo názov a sídlo právnickej alebo fyzickej osoby: ... Predmet pôvodnej žiadosti o informáciu (aká informácia bola požadovaná): ...
  Dátum: 27. februára 2013  Veľkosť: 34 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/tlacove_spravy/211_priloha3.doc

Strana 1 z 167 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100 130 > >>