Hľadali ste: Ministerstvo zdravotníctva SR

Stránky a články

Počet výsledkov: 1500

 1. Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ... Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (21. 3. 2018 ... Uznesenia z plenárneho zasadnutia VR MZ SR ...
  Dátum: 23. júla 2018  Veľkosť: 71 KB
  http://www.health.gov.sk/?mzsr-vedecka-rada

 2. Ministerstvom zdravotníctva Tureckej republiky v oblasti zdravotníctva ... Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom ... Plán spolupráce v oblasti zdravotníctva medzi Ministerstvom ...
  Dátum: 25. októbra 2012  Veľkosť: 70 KB
  http://www.health.gov.sk/?rezortnedohody

 3. Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom zdravotníctva Irackej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva (Bratislava, 28.mája 2010, platná od 27.6.2010 ...
  Dátum: 25. októbra 2012  Veľkosť: 72 KB
  http://www.health.gov.sk/?medzinarodne-dohody-sr-v-oblasti-zdravotnictva-1

 4. Priority Ministerstva zdravotníctva počas predsedníctva Slovenskej republiky vo Výbore ministrov ... Pozícia SR: Spolupráca SR na medzinárodnej úrovni je potrebná nielen v súvislosti s členstvom ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 71 KB
  http://www.health.gov.sk/?priority-ministerstva-zdravotnictva-pocas-predsednictva-slovenskej-republiky-vo-vybore-ministrov-rady-europy

 5. o-spolupraci-bca-medzi-ministerstvom-zdravotnictva-sr-a-regionalnym-uradom-svetovej-zdravotnickej-organizacie-pre ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 68 KB
  http://www.health.gov.sk/?dvojrocna-dohoda-o-spolupraci-bca-medzi-ministerstvom-zdravotnictva-sr-a-regionalnym-uradom-svetovej-zdravotnickej-organizacie-pre-europu-na-roky-2010-2011

 6. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422 ...
  Dátum: 28. augusta 2018  Veľkosť: 74 KB
  http://www.health.gov.sk/?Minimalne-standardy-pre-specializacne-studijne-programy-minimalne-standardy-pre-certifikacne-studijne-programy-a-minimalne-standardy-pre-studijne-programy-sustavneo-vzdelavania

Strana 1 z 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 80 120 170 210 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 610

 1. a praktické zvládnutie Metodického usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na realizáciu ... Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v súlade s uznesením vlády SR číslo 673/2015. ...
  Dátum: 1. januára 2016  Veľkosť: 263 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/Sekcie/OKM/20160222/Prezentacie-casta/MZ SR PHÚ 2016.doc

 2. Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Štátna kúpeľná ... p r e v á d ... Súčasne sa zrušuje rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ...
  Dátum: 23. januára 2008  Veľkosť: 61 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/LKU_MV_SR_Druzba.doc

 3. O S N O V A ... pre vypracovanie správy o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty ... sa predkladá príslušnému organizačnému útvaru MZ SR, ktorý ZPC zabezpečoval po organizačnej stránke. ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 35 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/priloha_4_Sprava_zo_ZPC_Osnova.doc

 4. Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva SR č. 19677-1/2005-ORVV, ktorým sa usmerňuje predkladanie ... Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 9 a v zmysle ustanovení § 24 až ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 29 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/Metodicky_pokyn.doc

 5. Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Štátna kúpeľná ... § 49 zákona a ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení ...
  Dátum: 7. októbra 2017  Veľkosť: 112 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/Rajecke-Teplice.doc

 6. 2017-05-30T00:00:00Z ... u z a t v á r a j ú ... záujmov a potrieb zamestnancov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ alebo „zamestnávateľ“ alebo „služobný úrad ...
  Dátum: 27. decembra 2018  Veľkosť: 246 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/KZ-MZ-SR-na-rok-2019.doc

Strana 1 z 102 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100 > >>