Hľadali ste: Osobný úrad

Stránky a články

Počet výsledkov: 400

 1. osobny-urad ... Osobný úrad ... Site Actions ... This page location is: ... IKZ ... English ... SFLP ... Recently Modified ... Kontakt1 ... ZmluvyVerejnehoObstaravaniaUzavreteVObdobiOd09072072010Do31122010 ... Vyrocnespravy ... kat-a-ceny ... Pictures ... Obrázky ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 67 KB
  http://www.health.gov.sk/?osobny-urad

 2. mzsr-vk ... Výberové konania ... osobný úrad ... podriadené organizácie ... Site Actions ... This page location is: ... IKZ ... English ... SFLP ... Recently Modified ... mzsr-vk-projekty ... mzsr-vk-oznamenie ... kalendar201610 ... mzsr-vk-vysledok ... Pictures ... Obrázky ...
  Dátum: 5. októbra 2016  Veľkosť: 68 KB
  http://www.health.gov.sk/?mzsr-vk

 3. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené MZ SR ... Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie? ... vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ...
  Dátum: 29. júna 2018  Veľkosť: 76 KB
  http://www.health.gov.sk/?informacna-povinnost

 4. Úsek generálneho tajomníka služobného úradu ... Osobný úrad ... Odbor verejných výdavkov a hospodárenia rezortu ... Úrad pre riadenie ... Oddelenie správy majetku štátu a zakladateľských práv ...
  Dátum: 20. augusta 2018  Veľkosť: 82 KB
  http://www.health.gov.sk/?veduci-zamestnanci-3

 5. Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným ... 1. Ing. Mária Némethová, osobný úrad ministerstva, odbor ľudských zdrojov ... 2. Mgr. Eva Bielokosztolská, Osobný úrad ministerstva, hlavný štátny radca. ...
  Dátum: 20. decembra 2017  Veľkosť: 81 KB
  http://www.health.gov.sk/?dohovor-osn-prava-tzp

 6. Upozorňujeme záujemcov, že výberové konanie na obsadenie funkcie Hlavný hygienik Slovenskej republiky bolo v Zdravotníckych novinách dňa 09.08.2012 uverejnené s chybou ...
  Dátum: 15. augusta 2012  Veľkosť: 0 KB
  http://www.health.gov.sk/Clanok?oprava-vk-20120814

Strana 1 z 67 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 170

 1. a vnuci, súrodenci a manželia), ktorí sú osobami blízkymi bez ohľadu na ich vzájomné osobné vzťahy, ... ktoré sú osobami blízkymi na základe vzájomných osobných vzťahov. Môže ísť napr. aj o spolužitie v ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 50 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/usmernenie.doc

 2. potrebné zaslať na adresu: Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbová 2, 837 52 Bratislava, najneskôr do ... Kontaktná osoba: Ing. Silvia Šťasná, Osobný úrad, tel. 02/593 73 395 ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-52-2017.doc

 3. potrebné zaslať na adresu: Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbová 2, 837 52 Bratislava, najneskôr do ... Kontaktná osoba: Ing. Silvia Šťasná, Osobný úrad, tel. 02/593 73 395 ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-43-2017.doc

 4. pomôcka na formulovanie dohodnutých mzdových podmienok v kolektívnej zmluve ... podľa § 32 zákona č. 553/2003 Z. z.) ... na zamestnanca krátkodobo uvoľneného na výkon verejnej funkcie, na výkon občianskej ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 118 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/Diferencovany system odmenovania.doc

 5. Osobné údaje ... ZPC sa pripravuje v rámci plnenia nasledovných úloh ... predloží jej účastník do 14 kalendárnych dní Osobnému úradu MZ SR správu o jej priebehu, výsledkoch a prínose ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 105 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/priloha_3_Ziadost_o_schvalenie_ZPC.doc

 6. potrebné zaslať na adresu: Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbová 2, 837 52 Bratislava, najneskôr do ... Kontaktná osoba: Ing. Silvia Šťasná, Osobný úrad, tel. 02/593 73 395 ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 61 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-45-2017.doc

Strana 1 z 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>