Hľadali ste: Výber

Stránky a články

Počet výsledkov: 290

 1. informacia-o-projektovych-moznostiach-v-ramci-bilateralnej-spoluprace-medzi-slovenskou-republikou-a-flamskym ... na základe vlastných kritérií a procedúr. Výber projektov, ktoré budú podporené sa uskutoční počas ...
  Dátum: 27. júla 2012  Veľkosť: 76 KB
  http://www.health.gov.sk/?informacia-o-projektovych-moznostiach-v-ramci-bilateralnej-spoluprace-medzi-slovenskou-republikou-a-flamskym-spolocenstvom-belgickeho-kralovstva

 2. Slov.nár.rekl.a pr.agentúra, ... Stretnutie ministrov zdravotníctva susedských krajín stredoeurópskeho regiónu- stravovacie služby, ubytovanie, prenájom miestnosti ... tonery: Hp - 49X; Hp - 05A; Hp ...
  Dátum: 28. januára 2013  Veľkosť: 137 KB
  http://www.health.gov.sk/?objednavky-2012

 3. Profil verejného obstarávateľa za rok 2013 ... Služby spojené so softvérovými produktmi Microsoft ... Komplexné zabezpečenie obstarania nadlimitnej zákazky „Výber poradcu na vypracovanie štúdie ...
  Dátum: 13. júna 2014  Veľkosť: 88 KB
  http://www.health.gov.sk/?profil-vo

 4. Legislatíva obsahuje prehľad základných právnych predpisov a niektoré operatívne akty riadenia, na ... č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácii a ...
  Dátum: 10. apríla 2018  Veľkosť: 96 KB
  http://www.health.gov.sk/?legislativa-okm

 5. 423/2011 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra ... § 32 ods. 5 zákona č. 363/2011 Z. z. o ... d) typ medicínsko-ekonomickej analýzy, odôvodnenie výberu analýzy a ... (3) Pri výbere ...
  Dátum: 22. januára 2014  Veľkosť: 75 KB
  http://www.health.gov.sk/?medicinsko-ekonomicky-rozbor-zp

 6. Tento projekt je podporený z Európskeho ... Kritériom pre výber inštitúcie je umiestnenie na popredných miestach v ... analytika. Pri výbere vhodných podujatí budú zohľadnené predovšetkým nasledovné ...
  Dátum: 17. januára 2018  Veľkosť: 74 KB
  http://www.health.gov.sk/?izp-vzdelavanie-01

Strana 1 z 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 200

 1. Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo ... písomná žiadosť o zaradenie do výberu, ... dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ... Informácie o výbere: ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-41-2017.doc

 2. Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo ... písomná žiadosť o zaradenie do výberu, ... dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ... Informácie o výbere: ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-43-2017.doc

 3. Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo ... písomná žiadosť o zaradenie do výberu, ... dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ... Informácie o výbere: ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-52-2017.doc

 4. Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo ... písomná žiadosť o zaradenie do výberu, ... dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ... Informácie o výbere: ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-46-2017.doc

 5. Odbor štátnej služby: 2.02 Financie ... písomná žiadosť o zaradenie do výberu, ... dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ... Informácie o výbere: ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 55 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-44-2017.doc

 6. SR zverejňujeme nasledujúce oznámenie o výbere záujemcov o uzatvorenie nájomných zmlúv, ktorých ... Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. so sídlom Banisko 273/1, 977 01 Brezno IČO: 31 908 969 ...
  Dátum: 1. apríla 2018  Veľkosť: 120 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/mzsr/NsPBr_oznámenie_ponuka_nájmov.docx

Strana 1 z 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 > >>