Hľadali ste: Výber

Stránky a články

Počet výsledkov: 300

 1. Legislatíva obsahuje prehľad základných právnych predpisov a niektoré operatívne akty riadenia, na ... č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácii a ...
  Dátum: 2. novembra 2018  Veľkosť: 97 KB
  http://www.health.gov.sk/?legislativa-okm

 2. 423/2011 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra ... § 32 ods. 5 zákona č. 363/2011 Z. z. o ... d) typ medicínsko-ekonomickej analýzy, odôvodnenie výberu analýzy a ... (3) Pri výbere ...
  Dátum: 22. januára 2014  Veľkosť: 75 KB
  http://www.health.gov.sk/?medicinsko-ekonomicky-rozbor-zp

 3. Tento projekt je podporený z Európskeho ... Kritériom pre výber inštitúcie je umiestnenie na popredných miestach v ... analytika. Pri výbere vhodných podujatí budú zohľadnené predovšetkým nasledovné ...
  Dátum: 17. januára 2018  Veľkosť: 74 KB
  http://www.health.gov.sk/?izp-vzdelavanie-01

 4. vyzva-na-nominacie-zastupcov-sr-do-organov-svetovej-zdravotnickej-organizacie-who ... pre Európu v dňoch od 13. – 16. 9. 2010 v Moskve, bude výber alebo voľba členov do týchto orgánov: ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 69 KB
  http://www.health.gov.sk/?vyzva-na-nominacie-zastupcov-sr-do-organov-svetovej-zdravotnickej-organizacie-who

 5. Profil verejného obstarávateľa za rok 2013 ... Služby spojené so softvérovými produktmi Microsoft ... Komplexné zabezpečenie obstarania nadlimitnej zákazky „Výber poradcu na vypracovanie štúdie ...
  Dátum: 13. júna 2014  Veľkosť: 88 KB
  http://www.health.gov.sk/?profil-vo

 6. Prevádzka a podpora SW pre dat. ... Prenájom garáže č. 7-12 za 12/13 ... Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 11/13 ... Príspevok na závod. stravovanie 11/13 ... Porad. služby VO- výber poradcu, vyprac. ...
  Dátum: 7. januára 2014  Veľkosť: 97 KB
  http://www.health.gov.sk/?faktury-2013-15

Strana 1 z 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 190

 1. Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo ... písomná žiadosť o zaradenie do výberu, ... dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ... Informácie o výbere: ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-41-2017.doc

 2. Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo ... písomná žiadosť o zaradenie do výberu, ... dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ... Informácie o výbere: ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-43-2017.doc

 3. Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo ... písomná žiadosť o zaradenie do výberu, ... dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ... Informácie o výbere: ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-52-2017.doc

 4. Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo ... písomná žiadosť o zaradenie do výberu, ... dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ... Informácie o výbere: ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-46-2017.doc

 5. Odbor štátnej služby: 2.02 Financie ... písomná žiadosť o zaradenie do výberu, ... dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ... Informácie o výbere: ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 55 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-44-2017.doc

 6. SR zverejňujeme nasledujúce oznámenie o výbere záujemcov o uzatvorenie nájomných zmlúv, ktorých ... Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. so sídlom Banisko 273/1, 977 01 Brezno IČO: 31 908 969 ...
  Dátum: 1. apríla 2018  Veľkosť: 120 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/mzsr/NsPBr_oznámenie_ponuka_nájmov.docx

Strana 1 z 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 > >>