Hľadali ste: Vyhlásenia

Stránky a články

Počet výsledkov: 380

 1. OSLOBODENIE OD POVINNOSTI PLATIŤ ZDRAVOTNÉ POISTENIE ... Predmetom dane a ani odvodu na verejné zdravotné poistenie nie je ... a) prijatá náhrada oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov, príjem získaný ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 86 KB
  http://www.health.gov.sk/?clanok3

 2. Legislatíva obsahuje prehľad základných právnych predpisov a niektoré operatívne akty riadenia, na základe ktorých ... vyrozumenia rezortu zdravotníctva o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového ...
  Dátum: 21. júna 2017  Veľkosť: 96 KB
  http://www.health.gov.sk/?legislativa-okm

 3. Vyhlásenie obsahuje (vzor vyhlásenia je k dispozícii ... priloženými k vyhláseniu je zdravotnícky pracovník povinný do ôsmich dní ... roka je povinný opätovne predložiť MZ SR už len vyhlásenie raz ...
  Dátum: 25. septembra 2017  Veľkosť: 76 KB
  http://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-docasny-vykon-povolania

 4. Oznamy Kategorizačných komisií a Kategorizačných rád ... Zoznam členov Kategorizačnej komisie pre liečivá ... Vzor vyhlásenia o skutočnosti nasvedčujúcej vylúčeniu – elektronický formulár​​ ...
  Dátum: 2. januára 2018  Veľkosť: 73 KB
  http://www.health.gov.sk/?kategorizecia-a-uuc

 5. druhy-program-spolocenstva-v-oblasti-zdravia-na-roky-2008-2013-zakladne-informacie ... roky tvoria základný východiskový dokument pre vyhlásenie výziev. Výzvy sú vyhlasované raz ročne ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 70 KB
  http://www.health.gov.sk/?druhy-program-spolocenstva-v-oblasti-zdravia-na-roky-2008-2013-zakladne-informacie

 6. ​Programové vyhlásenie vlády ... Kategorizácia a ceny od 1.1.2012 ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 69 KB
  http://www.health.gov.sk/?uvod

Strana 1 z 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 190

 1. Vyhlásenie o skutočnosti nasvedčujúcej vylúčeniu z prejednávania vo veci kategorizácie a cenotvorby ... Vyhlasujem, že nie sú mi známe žiadne skutočnosti nasvedčujúce vylúčeniu z prejednávania veci podľa ...
  Dátum: 5. januára 2016  Veľkosť: 38 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/dokumenty/Vyhlasenie_skutocnosti_nasvedcujucej_vyluceniu.docx

 2. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, ... čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ... čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 53 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-53-2017.doc

 3. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, ... čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ... čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 61 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-45-2017.doc

 4. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, ... čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ... čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-43-2017.doc

 5. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, ... čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ... čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-52-2017.doc

 6. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, ... čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ... čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-46-2017.doc

Strana 1 z 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 > >>