Hľadali ste: Vyhlásenia

Stránky a články

Počet výsledkov: 390

 1. Oznamy Kategorizačných komisií a Kategorizačných rád ... Zoznam členov Kategorizačnej komisie pre liečivá ... Vzor vyhlásenia o skutočnosti nasvedčujúcej vylúčeniu – elektronický formulár​​ ...
  Dátum: 28. septembra 2018  Veľkosť: 73 KB
  http://www.health.gov.sk/?kategorizecia-a-uuc

 2. Vyhlásenie obsahuje (vzor vyhlásenia je k dispozícii ... priloženými k vyhláseniu je zdravotnícky pracovník povinný do ôsmich dní ... roka je povinný opätovne predložiť MZ SR už len vyhlásenie raz ...
  Dátum: 25. septembra 2017  Veľkosť: 76 KB
  http://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-docasny-vykon-povolania

 3. ​​Od 1. júla 2018 bude ambulantná pohotovostná služba: ... ·v pracovných dňoch od 16.00 – 22.00 h. ...  poskytovaná na viacerých miestach ako doteraz ... Po 22.00 h. boli ambulantné pohotovosti vyťažené minimálne ...
  Dátum: 16. októbra 2018  Veľkosť: 148 KB
  http://www.health.gov.sk/?pohotovosti-po-novom

 4. ​Programové vyhlásenie vlády ... Kategorizácia a ceny od 1.1.2012 ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 69 KB
  http://www.health.gov.sk/?uvod

 5. vyhlasenie-o-pristupnosti ... Vyhlásenie o prístupnosti ... Webové sídlo spĺňa štandardy v súlade s Výnosom MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Vychádza z najnovších ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 69 KB
  http://www.health.gov.sk/?vyhlasenie-o-pristupnosti

 6. Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017 ... zverejňuje podľa § 5 ods. 8 písm. c) zákona ...
  Dátum: 6. marca 2017  Veľkosť: 104 KB
  http://www.health.gov.sk/?vv-protidrogove-2017

Strana 1 z 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 200

 1. Vyhlásenie o skutočnosti nasvedčujúcej vylúčeniu z prejednávania vo veci kategorizácie a cenotvorby ... Vyhlasujem, že nie sú mi známe žiadne skutočnosti nasvedčujúce vylúčeniu z prejednávania veci podľa ...
  Dátum: 5. januára 2016  Veľkosť: 38 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/dokumenty/Vyhlasenie_skutocnosti_nasvedcujucej_vyluceniu.docx

 2. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, ... čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ... čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 53 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-53-2017.doc

 3. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, ... čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ... čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 61 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-45-2017.doc

 4. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, ... čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ... čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-43-2017.doc

 5. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, ... čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ... čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-52-2017.doc

 6. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, ... čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ... čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  http://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-46-2017.doc

Strana 1 z 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 > >>